سابقsamin29

Samin-29

من یه آدم دو قطبیم !
خیلی خوبم ،
خیلی مهربونم ،
خیلی شادم ..
ولی اگه خطا کنی 
به همون اندازه ؛
خیلی عصبیم ،
خیلی سنگدلم ،
خیلی سردم ..
پاتو جایی بزار که اندازت باشه ،
نه جایی که در حدت نیست .. シ
..
فقط برای یک نفر این قانون عمل نمیکنه...

,,,,,,...........,,,,,,


خورشید هم تنهاست ولی هنوزم میدرخشه؛
تسلیم نشو!

.دوستیم
رفیقیم
عاشقیم
هر چه هستیم را،
باید همان اول،
تعریف كنیم براى یكدیگر...
باید یك خط بكشیم،
بینِ خودمان و آدمهاى اطرافمان،
و به خیلى ها اجازه ندهیم از آن خط،
كه خطِ قرمزِ روابطمان به حساب مى آید،
پا پیش بگذارند...
بعضى آدمها هستند كه خیال میكنند،
بواسطه ى صمیمیتى كه بینمان هست،
میتوانند گاه و بى گاه،
بى اجازه،
سرك بكشند به حیاط خلوتِ زندگیمان...
كه به خودشان اجازه میدهند هر از گاهى،
شخم بزنند باغچه ى زندگیمان را،
تا شاید كرمى پیدا كنند و با آن
بیفتند به جانمان...
تمامِ ریتمِ خوشِ زندگىِ ما،
وابسته به همان خطِ قرمزى ست كه باید،
اولِ هر رابطه اى،
چه عاشقانه
چه دوستانه
بكشیم جلوىِ پاى آدمها! .......
هیچ انتظاری از کسی ندارم!
و این نشان دهنده ی قدرت من نیست !
مسئله، خستگی از اعتمادهای شکسته است
،،ثمین،،

2تیر 98
یکشنبه
20:41