Forgaten

Salime.a

بهتـرین انتقـآم اینکهـ چیـزایی کهـ یهـ نفـر دوستـ دآره رو ازش بگیـری!


http://instagraph.ir/harfeto/371436278
میگم یه وقت زشت نباشه ما از ای چالشا نذاشتیم😁 😅 💋

سرمون تو همون گوشیامون باشه خیلی بهتر از اینه که تو زندگی بقیه باشه!

سرمون تو همون گوشیامون باشه خیلی بهتر از اینه که تو زندگی بقیه باشه!

۲۱ ساعت پیش
4K
توقع را کنار بگذاریم! توقع چیست؟ چیزی است که همه از تو دارند ولی تو نباید از کسی داشته باشی. اگر دنبال آرامش هستید از کسی توقعی نداشته باشید. حتی از پدر و مادرتان. همه‌چیز ...

توقع را کنار بگذاریم! توقع چیست؟ چیزی است که همه از تو دارند ولی تو نباید از کسی داشته باشی. اگر دنبال آرامش هستید از کسی توقعی نداشته باشید. حتی از پدر و مادرتان. همه‌چیز را از همه‌کس انتظار داشته باشید. «تکرار می‌کنم»؛ همه‌چیز را از همه‌کس انتظار داشته باشید ...

۲۱ ساعت پیش
18K
تو دنیا از سه قشر آدم باید بترسی: اونی که به اسم دین آدم میکشه اونی که فقیر بوده یهو به مال و منال رسیده و اونی که دورو و هزار نقشه...

تو دنیا از سه قشر آدم باید بترسی: اونی که به اسم دین آدم میکشه اونی که فقیر بوده یهو به مال و منال رسیده و اونی که دورو و هزار نقشه...

۲۱ ساعت پیش
4K
از مادری پرسیدند: کدام فرزندت را بیشتر دوست داری؟ مادر گفت: بیمارِ آنها را تا وقتیکه خوب شود غایب را تا وقتیکه بازگردد، کوچکترین را تا وقتیکه بزرگ شود و همه آنها را تا وقتیکه ...

از مادری پرسیدند: کدام فرزندت را بیشتر دوست داری؟ مادر گفت: بیمارِ آنها را تا وقتیکه خوب شود غایب را تا وقتیکه بازگردد، کوچکترین را تا وقتیکه بزرگ شود و همه آنها را تا وقتیکه بمیرم.

۲۱ ساعت پیش
4K
۴ چیز را هرگز فراموش نکن: به همه نمیتوانی کمک کنی همه چیز رانمیتوانی عوض کنی همه تو را دوست نخواهند داشت همه را نمیتوانی راضی نگه داری پس آنطور که خودت دوست داری زندگی ...

۴ چیز را هرگز فراموش نکن: به همه نمیتوانی کمک کنی همه چیز رانمیتوانی عوض کنی همه تو را دوست نخواهند داشت همه را نمیتوانی راضی نگه داری پس آنطور که خودت دوست داری زندگی کن.

۲۱ ساعت پیش
5K
فایده فکرای بیهوده چیه وقتی ... فقط ذهنتو مشغول میکنه ! و لذت زندگی رو ازت میگیره... پس حالا که بی فایدست ! رهاشون کن !

فایده فکرای بیهوده چیه وقتی ... فقط ذهنتو مشغول میکنه ! و لذت زندگی رو ازت میگیره... پس حالا که بی فایدست ! رهاشون کن !

۲۱ ساعت پیش
4K
اگر‌میخواهید همسرتون مثل یک #فرشته رفتار کنه... خونه رو براش مثل #بهشت کنید، چون فرشته ها تو #جهنم زندگی نمیکنن

اگر‌میخواهید همسرتون مثل یک #فرشته رفتار کنه... خونه رو براش مثل #بهشت کنید، چون فرشته ها تو #جهنم زندگی نمیکنن

۲۱ ساعت پیش
4K
از اَس‍ب ک بیوفتی اَسیر سَرزنش خواهی شد این قانون آدم هاست؛ به دور آتشی میرقصَند که تو در آن میسوزی روزگار بدیست درست وقتی در آتش میسوزی همه به بهانه آب آوردن میروند...

از اَس‍ب ک بیوفتی اَسیر سَرزنش خواهی شد این قانون آدم هاست؛ به دور آتشی میرقصَند که تو در آن میسوزی روزگار بدیست درست وقتی در آتش میسوزی همه به بهانه آب آوردن میروند...

۲۲ ساعت پیش
5K
تازنده ایم قدرهمدیگرو بدونیم..... میگویی پنج شنبه است برای آنهایی که پیش ما نیستند فاتحه بفرستیم... برای آنانی که در کنارمان هستند و سراغی نمیگیریم چه باید کرد...؟! چرا وقتی کنار هم هستیم محبت نکنیم، ...

تازنده ایم قدرهمدیگرو بدونیم..... میگویی پنج شنبه است برای آنهایی که پیش ما نیستند فاتحه بفرستیم... برای آنانی که در کنارمان هستند و سراغی نمیگیریم چه باید کرد...؟! چرا وقتی کنار هم هستیم محبت نکنیم، سراغ همو نگیریم، وقتی رفتیم زیر خروارها خاک ، جمله دوست دارم فایده ای ندارد....!!!!

۲۲ ساعت پیش
6K
در زمانی که برده داری در آمریکا رایج بود زن سیاهپوستی بنام هاریت گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری می داد. بعدها از او پرسیدند: سخت ترین مرحله کار شما برای نجات ...

در زمانی که برده داری در آمریکا رایج بود زن سیاهپوستی بنام هاریت گروهی مخفی راه انداخته بود و بردگان را فراری می داد. بعدها از او پرسیدند: سخت ترین مرحله کار شما برای نجات بردگان چه بود؟ او عمیقا" به فکر فرو رفت و گفت: قانع کردن یک برده ...

۲۲ ساعت پیش
8K
فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید: احمق ما که جلوی دیگران می پیچیم: زرنگ کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی معرفت ما که جواب ندهیم: گرفتار فرد بلندتر از ما: دراز کوتاهتر از ما: ...

فردی در ترافیک جلوی ما بپیچید: احمق ما که جلوی دیگران می پیچیم: زرنگ کسی جواب تلفن ما را ندهد: بی معرفت ما که جواب ندهیم: گرفتار فرد بلندتر از ما: دراز کوتاهتر از ما: کوتوله همکار جزئی نگر: ایرادگیر وسواسی ما جزئی نگرتر باشیم: دقیق فردی لیوان آب ما ...

۲۲ ساعت پیش
8K
٣جملات تاثیر گذار از چارلی چاپلین ١. هیچ چیز در این جهان جاودانه نیست حتی مشکلات و بد بیاری های ما ٢. من قدم زدن تو بارون را دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکامو ببینه ...

٣جملات تاثیر گذار از چارلی چاپلین ١. هیچ چیز در این جهان جاودانه نیست حتی مشکلات و بد بیاری های ما ٢. من قدم زدن تو بارون را دوست دارم چون کسی نمیتونه اشکامو ببینه ٣. بیهوده ترین روز در زندگی اون روزیه که ما نخندیم لبخند بزنید و این ...

۲۲ ساعت پیش
19K
یکجا در مثنوی مولوی میگوید پدر یوسف نگران بود گرگ بیابان یوسف را بدرد در حالیکه گرگ اصلی ،حسادت برادران یوسف بود. بیشترین خسارت را ازگرگهای دلهای آدم ها می‌خوریم. همان وقتی که حواسمان پرت ...

یکجا در مثنوی مولوی میگوید پدر یوسف نگران بود گرگ بیابان یوسف را بدرد در حالیکه گرگ اصلی ،حسادت برادران یوسف بود. بیشترین خسارت را ازگرگهای دلهای آدم ها می‌خوریم. همان وقتی که حواسمان پرت گرگهای بیابان است، گرگهایی که کاری به کارمان ندارند.

۲۲ ساعت پیش
4K
مثل۱۰ ساله هابخند مثل۲۰ساله هامهمونی برو مثل۳۰ساله هاسفرکن مثل۴۰ساله هافکرکن مثل۵۰ساله هانصیحت کن مثل۶۰ساله هادقت کن ومثل۷۰ساله هاعاشق باش!

مثل۱۰ ساله هابخند مثل۲۰ساله هامهمونی برو مثل۳۰ساله هاسفرکن مثل۴۰ساله هافکرکن مثل۵۰ساله هانصیحت کن مثل۶۰ساله هادقت کن ومثل۷۰ساله هاعاشق باش!

۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند. فرمانده به آنها گفت: سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می شویم و اگر خط شود شکست می خوریم. سکه شیر آمد و شادی سربازان ...

سربازان از پیروزی در جنگ ناامید بودند. فرمانده به آنها گفت: سکه را بالا می اندازم، اگر شیر شد پیروز می شویم و اگر خط شود شکست می خوریم. سکه شیر آمد و شادی سربازان به هوا برخاست! آنها به جنگ رفتند و بر دشمن پیروز شدند. فردای آن روز ...

۲۲ ساعت پیش
6K
آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه حسش خوب میشه، ببین دلو پاک کنی چی میشه !! از هر کی بدی دیدی همین الان ببخش و کینه رو بریز دور دلتو پاک کن از هر چی ...

آدم شیشه کثیف رو پاک میکنه حسش خوب میشه، ببین دلو پاک کنی چی میشه !! از هر کی بدی دیدی همین الان ببخش و کینه رو بریز دور دلتو پاک کن از هر چی کینه است.

۲۲ ساعت پیش
5K
رو ندهید به غصه هایتان! رو که دادید کارتان تمام است ... در قلبتان ریشه میکند دردش میزند به لبانتان! و از کار می اندازد خندهایتان را ...

رو ندهید به غصه هایتان! رو که دادید کارتان تمام است ... در قلبتان ریشه میکند دردش میزند به لبانتان! و از کار می اندازد خندهایتان را ...

۲۲ ساعت پیش
4K
#خدا 💖 پس وای بر آنان که #دلهایشان در برابر ذکر الله سخت است!

#خدا 💖 پس وای بر آنان که #دلهایشان در برابر ذکر الله سخت است!

۳ روز پیش
9K
#خدا 💖 روزی که رازهای پنهان،آشکار میشوند....

#خدا 💖 روزی که رازهای پنهان،آشکار میشوند....

۳ روز پیش
7K