سحرناز

Sahaaaarnaz

@maahla پیج قبلیم
#عــرب شــهــریــوری.شــهــرمــن.اهــــواز.
#آنکه را خوبی کنیم هــاری نگیرد آرزوست

:
گــاهی در وجودمــان
به قبـرستــانی محتـاجیـــم
برای چیزهایی که درونمان میمیرند....


اینجاهمه چی درهمه...

👌😊

👌😊

۷ تیر 1398
2K
۷ تیر 1398
2K
۲۱ خرداد 1398
3K
۱۸ خرداد 1398
3K
۱۷ خرداد 1398
2K
۱۷ خرداد 1398
3K
۱۷ خرداد 1398
3K
۱۶ خرداد 1398
3K
۱۶ خرداد 1398
3K
۱۶ خرداد 1398
2K
۱۶ خرداد 1398
3K
..

..

۱۵ خرداد 1398
3K
۱۴ خرداد 1398
2K
....

....

۱۲ خرداد 1398
4K
#بعضی ها ‏گاهی به مرحله‌ای از حقیر بودن می رسند که ذره‌ای شعور خرج حفظ

#بعضی ها ‏گاهی به مرحله‌ای از حقیر بودن می رسند که ذره‌ای شعور خرج حفظ "حرمت رفاقت" نمیکنند...!!!!!

۱۰ مهر 1397
7K
عجیب است که گاهی رفتنِ یک نفر را برای چند لحظه تماشا می ‌کنی و بعد از آن یک عمر از تمام آمدن‌ ها بیزار می ‌شوی..! انگار بعضی ‌ها آنقدر قدرت دارند که میتوانند ...

عجیب است که گاهی رفتنِ یک نفر را برای چند لحظه تماشا می ‌کنی و بعد از آن یک عمر از تمام آمدن‌ ها بیزار می ‌شوی..! انگار بعضی ‌ها آنقدر قدرت دارند که میتوانند با یک بار رفتنشان تمام دنیا را در چمدانی با خودشان ببرند ... .

۱۹ شهریور 1397
6K
بُگذار... من بیشتر دوستت بِدارَم بیشتر عاشقَت باشم بیشتر بخواهَمَت! بُگذار... من بیشتر در آغوشَت بگیرم بیشتر ببوسَمت بیشتر ببینَمَت بُگذار... من باشم که هر لحظه برایَت می میرَد! کارهای سخت را بُگذار برای مَردِ ...

بُگذار... من بیشتر دوستت بِدارَم بیشتر عاشقَت باشم بیشتر بخواهَمَت! بُگذار... من بیشتر در آغوشَت بگیرم بیشتر ببوسَمت بیشتر ببینَمَت بُگذار... من باشم که هر لحظه برایَت می میرَد! کارهای سخت را بُگذار برای مَردِ داستان! تو کمی زنانه بخَندی و... حضرتِ عشق باشی کافی ست!

۱۹ شهریور 1397
6K
#‏مردای عاشق خسته نمیشن از جنگیدن برای بدست آوردنت اصلا چیزی که مفت بدست بیاد به دلشون نمیچسبه پس بزار برات بجنگن...

#‏مردای عاشق خسته نمیشن از جنگیدن برای بدست آوردنت اصلا چیزی که مفت بدست بیاد به دلشون نمیچسبه پس بزار برات بجنگن...

۱۹ شهریور 1397
6K
۱۸ شهریور 1397
11K
#ســـحــــرنـــــاز ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ نمیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ کردن ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ...

#ســـحــــرنـــــاز ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ نمیﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ کردن ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ...

۱۰ شهریور 1397
4K