پایان ماه روضه شده ، غم گرفته ام هیئت تمام گشته و ماتم گرفته ام بعد از دو ماه گرفت صدا های ذاکران تازه دلم شکسته شده دم گرفته ام بعد از دو ماه که ...

پایان ماه روضه شده ، غم گرفته ام هیئت تمام گشته و ماتم گرفته ام بعد از دو ماه گرفت صدا های ذاکران تازه دلم شکسته شده دم گرفته ام بعد از دو ماه که در مطبت هستم ای طبیب از درد عشق گفتم و مرهم گرفته ام #وداع_با_محرم_صفر

۷ آبان 1398
7K
لبیک یامهدی(ع) عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد، در عشق خودش صادق نیست. #یادشهداباصلوات #شهدا_شرمنده_ایم

لبیک یامهدی(ع) عاشق اگر رنگی از معشوق نگیرد، در عشق خودش صادق نیست. #یادشهداباصلوات #شهدا_شرمنده_ایم

۶ آبان 1398
2K
۱۷ مهر 1398
3K
۸ مهر 1398
3K
۱۲ شهریور 1398
2K
۱۲ شهریور 1398
2K
◽️شهدا تنها به زبان نگفتند 《 اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم... 》 #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین (ع)» شدند... ◽️رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی‌ماند، اگر ...

◽️شهدا تنها به زبان نگفتند 《 اِنّی حَربٌ لَِمَن حٰاربَکُم... 》 #عاشورا را با تمام وجود درک کردند و مصداق «اَلَذیّنَ بَذَلوُ مُهَجَّهُم دُونَ الحُسین (ع)» شدند... ◽️رفیق!!! #شهادت معطل من و تو نمی‌ماند، اگر سرباز خدا نشوی؛ دیگری می‌شود. ◽️ #بی_ادعا باش و #شهدایی زندگی کن تمام هویت و ...

۸ شهریور 1398
11K
۸ شهریور 1398
3K
آقا بیا که وقت عزاست

آقا بیا که وقت عزاست

۸ شهریور 1398
3K
از #شهدا نخواهید که دست شما را بگیرند از شهدا بخواهید که یقه شما را نگیرند.... پ.ن: خودم از اولین هایی هستم که یقه اش گرفته میشه.

از #شهدا نخواهید که دست شما را بگیرند از شهدا بخواهید که یقه شما را نگیرند.... پ.ن: خودم از اولین هایی هستم که یقه اش گرفته میشه.

۱۹ خرداد 1398
2K
#رفیق_شهیدم دلگیرم !! هرچہ میــدوم بہ گردپایتـان هم نمیرسم . مسئلہ یک #سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست . هواے دلـم از حد هشــدار گذشته #شہـــــدا یارے ام کنید

#رفیق_شهیدم دلگیرم !! هرچہ میــدوم بہ گردپایتـان هم نمیرسم . مسئلہ یک #سـربـنـد و لـبـاس خاکے نیست . هواے دلـم از حد هشــدار گذشته #شہـــــدا یارے ام کنید

۱ فروردین 1398
346