aabooshkaa-lk

SHAYLIN-LK

هررهگذری محرم اسرار نگردد ↘
@DEELINAA-LK
پیج دوم
خوراکیها
(آشپزی وشیرینی پزی وتصاویر خوراکیها)

⭐ ️علی(ع) در یک دعایی که مربوط به احوال آدمی است و اینکه روح آدمی می‌تواند چه استعلاهایی پیدا کند، دعایی دارند که من آن را همیشه در قنوت می‌خوانم: ‌ اللهم اجعل نفسی اول ...

⭐ ️علی(ع) در یک دعایی که مربوط به احوال آدمی است و اینکه روح آدمی می‌تواند چه استعلاهایی پیدا کند، دعایی دارند که من آن را همیشه در قنوت می‌خوانم: ‌ اللهم اجعل نفسی اول کریمه تنتزعها من کرائمی(خطبه۲۱۵) خدایا کاری کن که از چیزهای ارزشمند زندگی، جانم اولین چیزی ...

تنهایی چیست؟ خیلی از عوامل دست به دست هم می دهند تا انسان تنها شود. منظور از تنهایی، تنهایی تن نیست، تنهایی روح است. چنین تنهایی رابطه ی مستقیمی با دانایی دارد، به همان نسبت ...

تنهایی چیست؟ خیلی از عوامل دست به دست هم می دهند تا انسان تنها شود. منظور از تنهایی، تنهایی تن نیست، تنهایی روح است. چنین تنهایی رابطه ی مستقیمی با دانایی دارد، به همان نسبت که آدمی بیشتر می فهمد تنهاتر می شود. این تنهایی،یک فرایند تحمیلی دوسویه است. از ...

"رهاکن و برو..." دو اردک بعد از دعوایی که هیچ ‌وقت زیاد طول نمی‌کشد، از هم جدا می‌شوند و در جهت مخالف هم شنا می‌کنند. بعد هر یک از اردک‌ها چند بار بال‌هایش را به شدت به هم می‌زند و انرژی مازادی را که در طول دعوا در او جمع ...

وارد خانه اش که شدم عطر بهارنارنج مستم کرد، خانه بوی بهشت می داد، دو فنجان چای ریخت و سینی را روی میز گذاشت. لبخند زد و با ابرو به فنجان های توی سینی اشاره ...

وارد خانه اش که شدم عطر بهارنارنج مستم کرد، خانه بوی بهشت می داد، دو فنجان چای ریخت و سینی را روی میز گذاشت. لبخند زد و با ابرو به فنجان های توی سینی اشاره کرد« این قانون من است، چای که مرغوب نباشد چیزی به آن اضافه می کنم، ...

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد بهت قول نمیدم که می خندومت ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز نخواستی به حرفهام گوش بدی خبرم کن قول می دم که خیلی ساکت ...

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد بهت قول نمیدم که می خندومت ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز نخواستی به حرفهام گوش بدی خبرم کن قول می دم که خیلی ساکت باشم اگه یه روز خواستی بری بازم خبرم کن … قول نمی دم که ازت ...

چشمه ی آب روان دل من جاری از برف زمستانی لبخند تو شد و در آن شرشر جاری شدن سیل محبت آمد سیل ، در حال خروشان شدنش ،دست غم را بگرفت با خود برد ...

چشمه ی آب روان دل من جاری از برف زمستانی لبخند تو شد و در آن شرشر جاری شدن سیل محبت آمد سیل ، در حال خروشان شدنش ،دست غم را بگرفت با خود برد برد با غم گل و لای ریخت به مردابی دور که در آن چلچله ها ...

وقتی تو باشی ؛ عشق در وجودم همیشه زنده است ، میتپد قلبم تنها برای تو و میگذرد لحظه ها به یاد تو و میماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان ! وقتی تو ...

وقتی تو باشی ؛ عشق در وجودم همیشه زنده است ، میتپد قلبم تنها برای تو و میگذرد لحظه ها به یاد تو و میماند برای همیشه یک عشق جاودانه در قلبهایمان ! وقتی تو گل من باشی ؛ باغچه خشگ قلبم بهاری می شود ، این دل از عطر ...

. می سرایم

. می سرایم "تو" و چشمان "تو" را نه سپیدی... نه غزل... تویی آن شعر دل انگیز و بلند... که پر از مثنوی بارانی... منم آن شاعر بیدل... ڪه فقط... برق چشمان تو را می بیند... سبڪ من عاشقی و قافیه ام دلتنگی ست... منم آن مست و پریشان نگاهت... ...

.

."تو" را، برای تمامِ روز های خوبی که هنوز نیامده است، می خواهم... تو را برای خنده های از تهِ دل تو را برای ِیک حالِ خوب تو را برای تمامِ دوست داشتن های به موقع، تو را برای یک خیالِ راحت، میخواهم... در این آشفته بازارِ دوست داشتن هایِ ...

درد های تو آزارم می دهد و غم تو اندوهگینم میسازد. خوب من! به من بگو روزی که میدانم لب هایت نمیخندد چگونه شادی را به قلبت بازگردانم؟ کاش من صوتی از یک قهقهه بودم. ...

درد های تو آزارم می دهد و غم تو اندوهگینم میسازد. خوب من! به من بگو روزی که میدانم لب هایت نمیخندد چگونه شادی را به قلبت بازگردانم؟ کاش من صوتی از یک قهقهه بودم. از ته دلت میامدم و روی لبهایت مینشستم یا پروانه ای کوچک که بی هوا ...

چرا پستهایی که میزارم فقط تعداد اون بیشتر میشه چرا ؟؟؟؟؟؟؟

چرا پستهایی که میزارم فقط تعداد اون بیشتر میشه چرا ؟؟؟؟؟؟؟

درد های تو آزارم می دهد و غم تو اندوهگینم میسازد. خوب من! به من بگو روزی که میدانم لب هایت نمیخندد چگونه شادی را به قلبت بازگردانم؟ کاش من صوتی از یک قهقهه بودم. ...

درد های تو آزارم می دهد و غم تو اندوهگینم میسازد. خوب من! به من بگو روزی که میدانم لب هایت نمیخندد چگونه شادی را به قلبت بازگردانم؟ کاش من صوتی از یک قهقهه بودم. از ته دلت میامدم و روی لبهایت مینشستم یا پروانه ای کوچک که بی هوا ...

می سرایم

می سرایم "تو" و چشمان "تو" را نه سپیدی... نه غزل... تویی آن شعر دل انگیز و بلند... که پر از مثنوی بارانی... منم آن شاعر بیدل... ڪه فقط... برق چشمان تو را می بیند... سبڪ من عاشقی و قافیه ام دلتنگی ست... منم آن مست و پریشان نگاهت... ڪه ...

سکوت برای یک عاشق تنها یک واژه نیست سکوت ترکیبیست از یک روز بی صدا با یک طعم تلخ که تنهایی را فریاد میزند سکوت یعنی یک کنج دیوار و یک ساعت خوابیده و یک ...

سکوت برای یک عاشق تنها یک واژه نیست سکوت ترکیبیست از یک روز بی صدا با یک طعم تلخ که تنهایی را فریاد میزند سکوت یعنی یک کنج دیوار و یک ساعت خوابیده و یک زانو در بغل گرفته اری سکوت فقط یک واژه نیست.... 

سکوت برای یک عاشق تنها یک واژه نیست سکوت ترکیبیست از یک روز بی صدا با یک طعم تلخ که تنهایی را فریاد میزند سکوت یعنی یک کنج دیوار و یک ساعت خوابیده و یک ...

سکوت برای یک عاشق تنها یک واژه نیست سکوت ترکیبیست از یک روز بی صدا با یک طعم تلخ که تنهایی را فریاد میزند سکوت یعنی یک کنج دیوار و یک ساعت خوابیده و یک زانو در بغل گرفته اری سکوت فقط یک واژه نیست. 

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد بهت قول نمیدم که می خندومت ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز نخواستی به حرفهام گوش بدی خبرم کن قول می دم که خیلی ساکت ...

اگه یه روز بغض گلوت رو فشرد بهت قول نمیدم که می خندومت ولی می تونم باهات گریه کنم اگه یه روز نخواستی به حرفهام گوش بدی خبرم کن قول می دم که خیلی ساکت باشم اگه یه روز خواستی بری بازم خبرم کن … قول نمی دم که ازت ...