می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب هایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم، و بعد ...

می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب هایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم، و بعد با دست های پر به دنبالش بروم ! خبر نداشتم که " عشق منتظر آدم ...

۱۶ دی 1398
5K
درکتابها بنویسید.. که ما در خواب ناز بودیم که او رفت!😔

درکتابها بنویسید.. که ما در خواب ناز بودیم که او رفت!😔

۱۳ دی 1398
9K
ای جمعه چرا زصبح دلگیر شدی؟ از طلوع خود چنین نفسگیر شدی؟ تابوده غروب تو غمش معروف است گویی ک زهجر قاسمت پیر شدی... #محسن_رشیدی

ای جمعه چرا زصبح دلگیر شدی؟ از طلوع خود چنین نفسگیر شدی؟ تابوده غروب تو غمش معروف است گویی ک زهجر قاسمت پیر شدی... #محسن_رشیدی

۱۳ دی 1398
9K
میگویم بی خواب شده ام می گوید به من فکر کن تا خوابت ببرد ! نمی داند دلیل بی خوابی من چشمانِ دیوانه ی اوست💖

میگویم بی خواب شده ام می گوید به من فکر کن تا خوابت ببرد ! نمی داند دلیل بی خوابی من چشمانِ دیوانه ی اوست💖

۱۵ دی 1398
9K
آغوش تو هیچ بُعدی ندارد واردش که می شوی زمان بی معناست .. ‌‌‎‌‌♡

آغوش تو هیچ بُعدی ندارد واردش که می شوی زمان بی معناست .. ‌‌‎‌‌♡

۱۵ دی 1398
9K
. پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کند از سولماز بگذر که مرگ می آورد خواهرهایم به من نگاه می کنند... باخشم که ذلیل دختری شده ام آه ...

. پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کند از سولماز بگذر که مرگ می آورد خواهرهایم به من نگاه می کنند... باخشم که ذلیل دختری شده ام آه سولماز... این ها چه می دانند که عاشق سولماز بودن چه درد شیرینی است... به ...

۱۶ دی 1398
8K
. آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با حقیقتِ تنهائیاشون، گاهی وقتا دلشون واسه ضعیف بودن و گریه کردن تنگ میشه! تنهاترین آدمای دنیا اونائین که همون موقعم ...

. آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با حقیقتِ تنهائیاشون، گاهی وقتا دلشون واسه ضعیف بودن و گریه کردن تنگ میشه! تنهاترین آدمای دنیا اونائین که همون موقعم کسی رو ندارن که رو امنیتِ عاریه‌ایِ شونه‌هاش ببارن یه دلِ سیر... فرقی نمی‌کنه، هرچقدرم ...

۱۶ دی 1398
9K