می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب هایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم، و بعد ...

می خواستم همه کارهایم را بکنم و سر فرصت به دنبال او بروم .. می خواستم اول دنیا را عوض کنم، کتاب هایم را بنویسم، اسم و رسم به هم بزنم، برنده شوم، و بعد با دست های پر به دنبالش بروم ! خبر نداشتم که " عشق منتظر آدم ...

۱۶ دی 1398
5K
. پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کند از سولماز بگذر که مرگ می آورد خواهرهایم به من نگاه می کنند... باخشم که ذلیل دختری شده ام آه ...

. پدرم می گوید از سولماز بگذر که رنج می آورد مادرم گریه می کند از سولماز بگذر که مرگ می آورد خواهرهایم به من نگاه می کنند... باخشم که ذلیل دختری شده ام آه سولماز... این ها چه می دانند که عاشق سولماز بودن چه درد شیرینی است... به ...

۱۶ دی 1398
7K
. آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با حقیقتِ تنهائیاشون، گاهی وقتا دلشون واسه ضعیف بودن و گریه کردن تنگ میشه! تنهاترین آدمای دنیا اونائین که همون موقعم ...

. آدما هر چقدرم که قوی باشن و هر چقدرم که کنار اومده باشن با حقیقتِ تنهائیاشون، گاهی وقتا دلشون واسه ضعیف بودن و گریه کردن تنگ میشه! تنهاترین آدمای دنیا اونائین که همون موقعم کسی رو ندارن که رو امنیتِ عاریه‌ایِ شونه‌هاش ببارن یه دلِ سیر... فرقی نمی‌کنه، هرچقدرم ...

۱۶ دی 1398
9K