S.E.L.E.N.A_200382

S.E.L.E.N.A_200382

mahya:بیا پایین👇بزن رو اینجا
-چقد مهمی براشون!؟💙
+فقد میدونم به اندازه ای که اگه پی ام ندم , پی ام نمیدن :💙
دمتون گرم‌که اینقدر ارزش دارم براتون به اصطلاح رفقا😊 ✌ ️
ცʊイ👇
Don't worry,God is always online...

#Hard #revenge he's not killed! Martyred....and martyred are alive. #انتقام #سخت اوکشته نشده. شهیدشده...وشهدازنده اند.

#Hard #revenge he's not killed! Martyred....and martyred are alive. #انتقام #سخت اوکشته نشده. شهیدشده...وشهدازنده اند.

۱۴ دی 1398
3K
خاله قلبونت بره نفسم💗 یه روزگیت مبارک زندگیم❤ تاریخ تولدپسرمونم👈 ۹۸/۱۰/۹ ساعت تولدخوشگلمون👈 ۲۳:۱۵

خاله قلبونت بره نفسم💗 یه روزگیت مبارک زندگیم❤ تاریخ تولدپسرمونم👈 ۹۸/۱۰/۹ ساعت تولدخوشگلمون👈 ۲۳:۱۵

۱۰ دی 1398
4K
زندگی هیس😊 دیگه حِسِتْ #نیس😊

زندگی هیس😊 دیگه حِسِتْ #نیس😊

۲۶ آذر 1398
3K
1397/9/21خاطرات.. تداعی:👈 ۱۳۹۸/۹/۲۱.. وقتی امشب فهمیدم جدی جدی رفتی 👇 ...:) بیچاره منم جانـــ :)ــااااا که ماندم بے تووو.. واَمــــْــ :)ـــاگِرْیِهْ ، #نَه #خستگی #از #دنیا #به #یاد #آوردن #خاطرات #time

1397/9/21خاطرات.. تداعی:👈 ۱۳۹۸/۹/۲۱.. وقتی امشب فهمیدم جدی جدی رفتی 👇 ...:) بیچاره منم جانـــ :)ــااااا که ماندم بے تووو.. واَمــــْــ :)ـــاگِرْیِهْ ، #نَه #خستگی #از #دنیا #به #یاد #آوردن #خاطرات #time

۲۱ آذر 1398
1K
without thinking,I made two cups. #هیچ #حواسم #نبود #که #دوتا #فنجون #ریختم #هیچ #حواسم #نبود #من #تنهام.

without thinking,I made two cups. #هیچ #حواسم #نبود #که #دوتا #فنجون #ریختم #هیچ #حواسم #نبود #من #تنهام.

۹ آبان 1398
806
همیشه لاف صبوری میزدم اما خدا خدا میکردم دنیا مراباتو امتحان نکند... واما😉 #فقط #همین #!!😉

همیشه لاف صبوری میزدم اما خدا خدا میکردم دنیا مراباتو امتحان نکند... واما😉 #فقط #همین #!!😉

۲۴ مهر 1398
693
♔ وقتی رفتی♚ ♔ هرڪے ازراه میرسہ میگہ:حقتہ ♚ ♔ صدباربھت گفتم این ڪارونڪن.... ♚ ♔ سرڪوووفت...... ♚ دادوبیداد..... ♚ ♔ تیڪه های الڪے... ...... ♚ ♔ هق هق گریه .... ♚♔ درد... ... ♚♔ ...

♔ وقتی رفتی♚ ♔ هرڪے ازراه میرسہ میگہ:حقتہ ♚ ♔ صدباربھت گفتم این ڪارونڪن.... ♚ ♔ سرڪوووفت...... ♚ دادوبیداد..... ♚ ♔ تیڪه های الڪے... ...... ♚ ♔ هق هق گریه .... ♚♔ درد... ... ♚♔ تنهایے... ♚ ♔امامحض رضاے خدایڪے نیس بزنہ روشونت وبگہ.... ♚ ♔درڪت ♚ ♔ میکنم ♔ ...

۱۲ مهر 1398
856