✌❤احــوازیــہ والأصـل کـافـے❤✌

Ryan.Asma

متفاعله جدا سالونی ماذا اعطاکی الاحوازلتحبینه هکذاقلت یکفی ان اعطانی الشرف لیکون اسمی احوازیه

😂 😂

😂 😂

۸ شهریور 1395
236
😍 ❤ ️

😍 ❤ ️

۸ شهریور 1395
241
بعض الناس روحی فداهم ...........❤ ️وبعض الناس قندرتی تسواهم.......😏 😏 😏

بعض الناس روحی فداهم ...........❤ ️وبعض الناس قندرتی تسواهم.......😏 😏 😏

۸ شهریور 1395
302
😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂

۸ شهریور 1395
280
۷ شهریور 1395
201
۷ شهریور 1395
203
۷ شهریور 1395
204
🙏 🏻 🙏 🏻 😔 😔

🙏 🏻 🙏 🏻 😔 😔

۷ شهریور 1395
206
ما أجمل أن تجد قلباً نقیاً یحبک ، یسأل عنک ، یشتاق إلیک ، ولا یطالبک بشیء ؛ سوی أن تکون بخیر

ما أجمل أن تجد قلباً نقیاً یحبک ، یسأل عنک ، یشتاق إلیک ، ولا یطالبک بشیء ؛ سوی أن تکون بخیر

۷ شهریور 1395
211
🙏 احـــــفظـــه لے ایــــنـــــما کــــان🙏

🙏 احـــــفظـــه لے ایــــنـــــما کــــان🙏

۷ شهریور 1395
205
یروحلک فـ✬ـ❦ـــدوه الهـوی مـƒřô๓ـن مـۣۙ✵ـۣۣۙۙا اشمک اختنگ🙈

یروحلک فـ✬ـ❦ـــدوه الهـوی مـƒřô๓ـن مـۣۙ✵ـۣۣۙۙا اشمک اختنگ🙈

۷ شهریور 1395
237
☹ ️☹ ️

☹ ️☹ ️

۶ شهریور 1395
239
حبیبی حبیبی آآآسفه لو جرحتک ..... (( اهدااء لکل انساان جرحته بدوون قصد )) لا تحسب إنی عایفک یوم صدیت بس الظروف القاسیة مجبرتنی أرجوک أنا وما قد سبق لی ترجیت لا تزعل ظروفی والله ...

حبیبی حبیبی آآآسفه لو جرحتک ..... (( اهدااء لکل انساان جرحته بدوون قصد )) لا تحسب إنی عایفک یوم صدیت بس الظروف القاسیة مجبرتنی أرجوک أنا وما قد سبق لی ترجیت لا تزعل ظروفی والله معاندتنی : هاک العذر ,,, کانی علی شخصک أخطیت افدی خطای بکل شی ملکته ولا ...

۶ شهریور 1395
3K
افرض اموت وانت بعدک زعلان منی افرض اموت وبعدک ممراضینی هم تعیش وتکمل های الدنیا بدونی هم یدکَ کَلبکَ بعد یحاجینی راید اشرحلک ظروفی وانت احکم بضمیرک اعتبر نفسک غریب وانی راید استشیرک بالبدایة ادری ...

افرض اموت وانت بعدک زعلان منی افرض اموت وبعدک ممراضینی هم تعیش وتکمل های الدنیا بدونی هم یدکَ کَلبکَ بعد یحاجینی راید اشرحلک ظروفی وانت احکم بضمیرک اعتبر نفسک غریب وانی راید استشیرک بالبدایة ادری حقک منی تزعل وادری انی هوایة اقصر والله لو تذبحنی اقبل بس شسوی مو بیدیة ...

۶ شهریور 1395
2K
بـھ سلامتے دلِ شـِکَشتمـ؟ بھ سلامتے هقـ هقـ هـاے نیمھ شبـم؟ بھ سلامتے سیگار رو لبمـ؟ بھ سلامتـے خودمـ ڪھ بـا هـر ناراحتیشـ میشکنمـ؟ ولے حتے انقـدواسشـ مهمـ نیسمـ؟ سلامتے مَنـ ڪھ لبخند فیک دیوونم ...

بـھ سلامتے دلِ شـِکَشتمـ؟ بھ سلامتے هقـ هقـ هـاے نیمھ شبـم؟ بھ سلامتے سیگار رو لبمـ؟ بھ سلامتـے خودمـ ڪھ بـا هـر ناراحتیشـ میشکنمـ؟ ولے حتے انقـدواسشـ مهمـ نیسمـ؟ سلامتے مَنـ ڪھ لبخند فیک دیوونم کرده؟ سلامتے منـ ڪھ خیـلے وقتھ از ته دل نخندیدم؟ سلامتے منـ کھ اَز چشھ ...

۶ شهریور 1395
387
❌ ❌ ❌ نام = مرده ﻣﺘﺤﺮک❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ نام خانوادگی = تنها❌ ❌ ❌ 🔚 🔚 🔚 🔚 ﻣــــــﺦ = ﺗﻌــﻄﯿﻞ✔ ❌ ❌ ❌ ﺗﮑﻴــــﻪ ﮔــــﺎﻩ=...ﻫﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﺑﻌـــﺪﯼ ﻟﻄﻔـــﺎ❌ ❌ ❌ ...

❌ ❌ ❌ نام = مرده ﻣﺘﺤﺮک❌ ❌ ❌ ❌ ❌ ❌ نام خانوادگی = تنها❌ ❌ ❌ 🔚 🔚 🔚 🔚 ﻣــــــﺦ = ﺗﻌــﻄﯿﻞ✔ ❌ ❌ ❌ ﺗﮑﻴــــﻪ ﮔــــﺎﻩ=...ﻫﻪ ﺳــﻮﺍﻝ ﺑﻌـــﺪﯼ ﻟﻄﻔـــﺎ❌ ❌ ❌ 🔚 🔚 🔚 🔚 ﺍﻋﺼـــﺎﺏ = داغــــــووون✔ ✔ ✔ ✔ 🚫 🚫 🚫 🚫 ﺍﻣﯿﺪ ...

۶ شهریور 1395
515
ی بنت بیوت مو گلمن حلف شرای 🤔 ولا گلمن یحب ناویلچ الزفه !😞

ی بنت بیوت مو گلمن حلف شرای 🤔 ولا گلمن یحب ناویلچ الزفه !😞

۶ شهریور 1395
218
. ناس ابد ماتعرف #الله☝ 🏻 ️😒 صوجی صدکت #بحجیهم😔 🔊 قشمرونی بکلمة#حلوة💮 📳 وسلمت کلبی#باادیهم💔 ✊ 🏻 #ﻻابالغ ﻻاجامل😏 😒 صدکتهم من #حجولی🔊 🍃 صاحبتهم#متت بیهم 🔥 تالی#باعونی و#نسونی😖 ™

. ناس ابد ماتعرف #الله☝ 🏻 ️😒 صوجی صدکت #بحجیهم😔 🔊 قشمرونی بکلمة#حلوة💮 📳 وسلمت کلبی#باادیهم💔 ✊ 🏻 #ﻻابالغ ﻻاجامل😏 😒 صدکتهم من #حجولی🔊 🍃 صاحبتهم#متت بیهم 🔥 تالی#باعونی و#نسونی😖 ™

۶ شهریور 1395
328
انه حازن نعم بس تدری حزنی اشبی ؟؟؟؟ . . . . بی صورت خیالک ذابحه الضحکه ...😔 🎻

انه حازن نعم بس تدری حزنی اشبی ؟؟؟؟ . . . . بی صورت خیالک ذابحه الضحکه ...😔 🎻

۶ شهریور 1395
228
هیــه روحــی م̷ـــِْن تحــن😔 ✋ تخبــصنــی بیــڪــ

هیــه روحــی م̷ـــِْن تحــن😔 ✋ تخبــصنــی بیــڪــ

۶ شهریور 1395
211