Ronakeftekhari

ورود به ویس ۹۲/۲/۲ مخاطب خاصم @mehdi-one
تقدیمی از طرف مهدی 👇 👇
حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم
آخ ... تا می بینمت یک جور دیگر می شوم
با تو حس شعر در من بیشتر گل می کند
یاسم و باران که می بارد معطر می شوم
در لباس آبی از من بیشتر دل می بری
آسمان وقتی که می پوشی کبوتر می شوم
آنقدر ها مرد هستم تا بمانم پای تو
می توانم مایه ی گهگاه دلگرمی شوم
میل - میل توست اما بی تو باور کن که من
در هچوم باد های سرد پرپر می شوم

تقدیم به روناک عزیزم 💖😘

۱ ساعت پیش
614
۱ ساعت پیش
590
۱ ساعت پیش
360
۱ ساعت پیش
368
۱ ساعت پیش
378
۱ ساعت پیش
386
۱ ساعت پیش
391
۱ ساعت پیش
403
۱ ساعت پیش
395
۱ ساعت پیش
418
۱ ساعت پیش
423
۱ ساعت پیش
424
۱ ساعت پیش
421
۱ ساعت پیش
424
۱ ساعت پیش
420
۱ ساعت پیش
416
۱ ساعت پیش
414
۱ ساعت پیش
488
۱ ساعت پیش
491
۱ ساعت پیش
489