ب نام shayeaپروردگارقلم✒

RoghayEh79

ده برابر اَ قبل بد تر
ب هر ات و اشغالی دستم دست زد
ضد افسردگی افسردم کرد
فکرم ا فکرم در رفت:))
#طرفدار_سلطان_قلم
#شایع❤
لایک و کامنت بزارید خوشحال میشم
لایک=لایک
فالو=فالو
ان فالو=بلاک
هرگونه بی احترامی=بلاک
کامنتای تبلیغ=بلاک
چون رو مخه/:

بیشتر  بیشتر