بچه جنوب

Rezayasi

http://instagraph.ir/harfeto/558592874
د لامصبا اسمتونو هم آخر پیام بنویسید 😅 🌹 ❤ ️
خوزستاتی ام...بهبهانی ام..ساکن بندرامام
متاهل
دریا و من چقدر شبیه ایم گر چه باز
من سخت بیقرارم و او بی قرار نیست

بااو چه خوب میشود ازحال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست...

بیشتر  بیشتر