بچه جنوب( خوزسـ

Rezayasi

بیقرار هیچ قراری نبوده ام
مگر قراری که با تو بستم و هرگز نیامد👇

خوزستانی ام..بهبهانی ام..از قوم بزرگ لر.. بختیاری و بویراحمدی ام ..ساکن بندرامام کارمند پتروشیمی
متاهل
دریا و من چقدر شبیه ایم گر چه باز
من سخت بیقرارم و او بی قرار نیست

بااو چه خوب میشود ازحال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست...

۳۰ دیماه ۹۸ ✍ ️رضــــــــــا

۳۰ دیماه ۹۸ ✍ ️رضــــــــــا

۲ روز پیش
967
من شعر میشوم تو مرا با بوسه هایت دکلمه کن... .

من شعر میشوم تو مرا با بوسه هایت دکلمه کن... .

۲ روز پیش
4K
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است...

از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است...

۲ روز پیش
5K
چه سِحر کردم ندانم دو چشم جادوی تو ...

چه سِحر کردم ندانم دو چشم جادوی تو ...

۲ روز پیش
3K
گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست... ژوان هریس

گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه دیوانه کننده ترین حس دنیاست... ژوان هریس

۲ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
الکی

الکی

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K