بچه جنوب

Rezayasi

دریا و من چقدر شبیه ایم گر چه باز
من سخت بیقرارم و او بی قرار نیست

بااو چه خوب میشود ازحال خویش گفت
دریا که از اهالی این روزگار نیست...

می‌شود تو را نداشت اما تمام وقت به تو فکر کرد می‌شود تمام وقت با خیال تو رفت و آمد کرد و خسته نشد می‌شود تمام وقت تو را سر خطِ زندگی نشاند و فقط ...

می‌شود تو را نداشت اما تمام وقت به تو فکر کرد می‌شود تمام وقت با خیال تو رفت و آمد کرد و خسته نشد می‌شود تمام وقت تو را سر خطِ زندگی نشاند و فقط از تو گفت و شنید می‌شود تو را نداشت اما تمام وقت تو را دوست ...

۱۷ ساعت پیش
9K
۱۷ ساعت پیش
2K
مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده ولیکن با که گویم راز، چون محرم نمی‌بینم... سعدی

مرا رازیست اندر دل به خون دیده پرورده ولیکن با که گویم راز، چون محرم نمی‌بینم... سعدی

۱۷ ساعت پیش
3K
تو که نمی دانی هر آدمی دلتنگی های خودش را دارد ولی تو پنهانی ترین دلتنگی منی...

تو که نمی دانی هر آدمی دلتنگی های خودش را دارد ولی تو پنهانی ترین دلتنگی منی...

۲۳ ساعت پیش
3K
دیده‌ی چشم‌انتظاران را نصیب از خواب نیست ای خیالِ خوابِ خوش! بگذر،که بیداریم ما...

دیده‌ی چشم‌انتظاران را نصیب از خواب نیست ای خیالِ خوابِ خوش! بگذر،که بیداریم ما...

۱ روز پیش
3K
آغوشم گره ‌کوری‌ست که تنها با حضور تو باز می‌شود...

آغوشم گره ‌کوری‌ست که تنها با حضور تو باز می‌شود...

۱ روز پیش
2K
در مرز این آغوش امشب ابلیس هم تکلیف نمیداند حتی اگر لمست اسمش گناه باشد امشب تا صبح من توبه نمیشناسم...

در مرز این آغوش امشب ابلیس هم تکلیف نمیداند حتی اگر لمست اسمش گناه باشد امشب تا صبح من توبه نمیشناسم...

۲ روز پیش
4K
خـوش آن زمـان کـه نـکویـان کـنند غـارت شـهر مرا تـو گیری و گـویـی کـه ایـن اسـیر من است

خـوش آن زمـان کـه نـکویـان کـنند غـارت شـهر مرا تـو گیری و گـویـی کـه ایـن اسـیر من است

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
همه ی روزهای هفته فردند جمعه ها اما دو نفر است یکی دلت را می فشارد یکی گلویت را...

همه ی روزهای هفته فردند جمعه ها اما دو نفر است یکی دلت را می فشارد یکی گلویت را...

۲ روز پیش
3K
آدینه با کفتر خوشگل محل کارم😘😉 از نمایی نزدیک

آدینه با کفتر خوشگل محل کارم😘😉 از نمایی نزدیک

۳ روز پیش
2K
هرجا شعر زیبایی می شنوم؛ ترس برم میدارد... می ترسم؛ آن را برای تو گفته باشند...

هرجا شعر زیبایی می شنوم؛ ترس برم میدارد... می ترسم؛ آن را برای تو گفته باشند...

۳ روز پیش
3K
تو را باید یواشکی دوست داشت یواشکی بغل کرد دوست داشتن های یواشکی دوامش بیشتر است...

تو را باید یواشکی دوست داشت یواشکی بغل کرد دوست داشتن های یواشکی دوامش بیشتر است...

۳ روز پیش
3K
🌹🍃🌹✋️

🌹🍃🌹✋️

۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
3K