ریـحانهـ❤

Reyhaneh126

#به‌نام‌خالق۶تایی‌های‌‌‌سال۵۲❤
حـیف درد زایـمان نـنت

عشـقپـولیس❤
لیورپول❤
بارسا❤
یووه❤
بایرن مونیخ❤
۱۹/فروردین تولدمه❤
تو#دنیای من غميـ نیست❤
عشق #ابدی پـرسپولیسـ❤

جگـرم سوخته ز فراق دیدن آزادی
بین خودمان بماند نامش آزادیست اما بویی از این ماجرا نبرده است

این قـرمز❤ منهـ
دوسشـ دارم خعلی زیاد❤
#قهرمانيـ بهش میـاد❤

این حساب کاربری خصوصی میباشد