Ramin.777

سعلام :(:
ب پیجم خوش اومدی

#تتلیتی #شایعی

یه عده آدم هستن که #میفهمن که #نفهمن اما #نمیفهمن که #میفهمیم، #نفهمن...

#خونی_ک_در_رگه_ماست_هدیه_ب_شایعِ_ماست 😘💋😘

#خونی_ک_در_رگه_ماست_هدیه_ب_شایعِ_ماست 😘💋😘

۱۲ شهریور 1398
1K
اگه پسری و بریدی (صبر) گوش بده اگه دختری و بریدی (صبر2) گوش بده اگه روزات تکراریه (ی موقعه هایی) گوش بده اگه از رفیقت بریدی (رفیق فابریک) گوش بده اگه عاشقه مامان،خواهرت،زیدت هستی(همه ی ...

اگه پسری و بریدی (صبر) گوش بده اگه دختری و بریدی (صبر2) گوش بده اگه روزات تکراریه (ی موقعه هایی) گوش بده اگه از رفیقت بریدی (رفیق فابریک) گوش بده اگه عاشقه مامان،خواهرت،زیدت هستی(همه ی من) گوش بده اگه عاشق باباتی (حاج مهدی) گوش بده اگه ناامیدی (از اول)گوش بده ...

۱۲ شهریور 1398
8K
۴ مرداد 1398
1K
۴ مرداد 1398
1K
۴ مرداد 1398
1K
#شایع 😍😍😍😘😘😘💋💋💋

#شایع 😍😍😍😘😘😘💋💋💋

۴ مرداد 1398
3K
#ست

#ست

۲۲ تیر 1398
955
#ست

#ست

۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
2K
۲۲ تیر 1398
1K
۲۲ تیر 1398
1K
۲۲ تیر 1398
1K
💜

💜

۲۲ تیر 1398
1K
۲۲ تیر 1398
1K
۲۲ تیر 1398
1K
۲۲ تیر 1398
1K