Rahelebanooo
Rahelebanooo@
بعضی وقتا #حالت وصف شدنی نیس
بعضی وقتا حس می کنی با همه فرق داری #دردت #بغضت #زخمت
شبیه مالِ هیشکی نیس
بعضی وقتا می گردی و می گردی
شاید جایی نشونی از آرامش پیدا کنی
اما نیس که نیس !

بعضی وقتا عجیب حس می کنی
هیشکی دوستت نداره
حس می کنی واسه همه مزاحمی ...
انگار جایی تو زندگیه هیشکی نداری !

بعضی وقتا دوس داری
یواشکی بیای
یواشکی بنویسی
بیای بنویسی نه بخاطر اینکه بقیه بخونن و بگن
زیبا ... مرسی
بنویسی تا یه کم #آروم شی
بعضی وقتا دوس داری با همه غریبه باشی
بعضی وقتا دوست داری نباشی ...
★★★★
خدایا...
هنوز هم تو همان خدایی، خدایی که لحظه ای از حالم بر تو پنهان نیست.....
اما من....
شاید دیگر #دلم خالص نباشد برای دیدن نشانه هایت، شاید ذره ذره #گناه، لذت حرف زدن با تو را از من گرفته است...
اما من هنوز هم تو را خدای خود میدانم ، هنوزهم از درگاه تو امید به #معجزاتی دارم که فقط خودم و خودت فهمیدیم....
خدایا این بنده ات را میبینی؟
جز دستگیری تو نه کسی میتواند دلش را #آرام کند و نه کسی می تواند گوشه ای از #نیازش را برطرف کند..
تو حواست به من هست پس کمی #عاشقم کن
#عشق تو زیباترین نیاز این روزهایم است....

26دنبال شده‌ها
189دنبال کننده گان
165مطلب
243kامتیاز