باران 2۰

R_haaa

تنهــــــا چیــــــــزی که بایـد از زندگـــی
آمــــوخت
فقــط یــک کلمـــــــه اسـت
میگـــــــــــذرد
ولی دق میدهــد تا بگـــــــذرد✌ ️


فالو نکنید اگه قصدتون آنفالوع😒

۱ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۳ روز پیش
1K
۳ روز پیش
1K
😂😂

😂😂

۴ روز پیش
1K
۴ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
😁😁

😁😁

۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
2K
۶ روز پیش
2K
وقتی دعای پدرو مادر پشتت نیستو نفرین همه دخترای شهر همراته این میشه 😂

وقتی دعای پدرو مادر پشتت نیستو نفرین همه دخترای شهر همراته این میشه 😂

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
2K
😍😍😁

😍😍😁

۷ روز پیش
2K
۷ روز پیش
2K
😂 😂 تعریف کن ببینم چجوری بود ؟

😂 😂 تعریف کن ببینم چجوری بود ؟

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
3K
😁😁

😁😁

۱ هفته پیش
3K
ایشون جوکر نیست این دکتر مجبور شده از مراسم هالویین بلندبشه بره برای زایمان مریضش😂

ایشون جوکر نیست این دکتر مجبور شده از مراسم هالویین بلندبشه بره برای زایمان مریضش😂

۱ هفته پیش
5K