رها

R_a_h_a

به جرم قتل عمد خویش محکومم به حکم ابد و یکروز در انفرادی خویشتن...

😒😏

😒😏

۱۵ اردیبهشت 1398
230
همه ی هستی من...😢

همه ی هستی من...😢

۱۳ اردیبهشت 1398
206
خطرناک ترین خطری که سراغ دارم خاطراتی هستند که شب ها قبل از خواب به سراغ آدم می‌ آیند.. خاطراتی که گاهاً کشنده تر از سیانورند!! #رها💞

خطرناک ترین خطری که سراغ دارم خاطراتی هستند که شب ها قبل از خواب به سراغ آدم می‌ آیند.. خاطراتی که گاهاً کشنده تر از سیانورند!! #رها💞

۴ اردیبهشت 1398
224
⁦در من انگار کسی در پی انکار من است...

⁦در من انگار کسی در پی انکار من است...

۳ اردیبهشت 1398
240
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
210
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
210
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
210
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
209
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
209
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
211
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
210
#رها🌈

#رها🌈

۳۰ فروردین 1398
214
#رها

#رها

۳۰ فروردین 1398
207
#دلتنگی #رها

#دلتنگی #رها

۲۹ فروردین 1398
401
دلتنگی خواب نداره...

دلتنگی خواب نداره...

۲۹ فروردین 1398
277
باور کنید یک بار مردن از هزار و یک شب جان دادن بهتر است...! #رها

باور کنید یک بار مردن از هزار و یک شب جان دادن بهتر است...! #رها

۲۹ فروردین 1398
252
منو بیار سمت خودت نذار نورا خاموش بشن

منو بیار سمت خودت نذار نورا خاموش بشن

۲۹ فروردین 1398
217
#رها💜 نیمه ی گم شده ام را در چشمان حیرت انگیز تو یافته ام وای چقدر شبیه دلتنگی های من است چشم هایت

#رها💜 نیمه ی گم شده ام را در چشمان حیرت انگیز تو یافته ام وای چقدر شبیه دلتنگی های من است چشم هایت

۲۹ فروردین 1398
209
#رها💜 چند سالِ دیگر باید بگذرد تا من در مرور تمامیِ خاطره های برباد رفته ام وقتی آرام و مهربان از کنارت رد میشوم که پُرم از حرف، گلایه ها دلتنگی هایی که بیخِ گلویم ...

#رها💜 چند سالِ دیگر باید بگذرد تا من در مرور تمامیِ خاطره های برباد رفته ام وقتی آرام و مهربان از کنارت رد میشوم که پُرم از حرف، گلایه ها دلتنگی هایی که بیخِ گلویم چسبیده و دوست داشتن هایِ نگفته.. تنم نلرزد.. بغضم نگیرد و یک جا فروکش نکنم؟! ...

۲۹ فروردین 1398
225
#رها💜

#رها💜

۲۹ فروردین 1398
211