ساکن نمی شود این خانه ی بی قرار...

ساکن نمی شود این خانه ی بی قرار...

۷ دی 1397
2K
آسمان روی زیبای خود را نمایان ساخته... و نسیمی میزند با دستان تلنگری بر برکه آب... و شکفتند گل ها تا ببیند انسان نیمه پر شده ی لیوان را...

آسمان روی زیبای خود را نمایان ساخته... و نسیمی میزند با دستان تلنگری بر برکه آب... و شکفتند گل ها تا ببیند انسان نیمه پر شده ی لیوان را...

۸ خرداد 1397
4K
و گفت: اگر دوزخ را به من بخشند هرگز هیچ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق خود، او را صد بار سوخته است ... 📙 تذکرة الاولیا

و گفت: اگر دوزخ را به من بخشند هرگز هیچ عاشق را نسوزم از بهر آنکه عشق خود، او را صد بار سوخته است ... 📙 تذکرة الاولیا

۲ خرداد 1397
8K
#هیچ

#هیچ

۳۱ اردیبهشت 1397
4K
#طبیعت_کامو منو جای خالیش

#طبیعت_کامو منو جای خالیش

۳۱ اردیبهشت 1397
3K
#طبیعت_کامو

#طبیعت_کامو

۳۱ اردیبهشت 1397
3K
#طبیعت_کامو

#طبیعت_کامو

۳۱ اردیبهشت 1397
3K
#طبیعت_کامو

#طبیعت_کامو

۳۱ اردیبهشت 1397
3K
بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است ، پس آرام باش تا بزرگترین باشی ...

بزرگترین اقیانوس دنیا آرام است ، پس آرام باش تا بزرگترین باشی ...

۳۰ اردیبهشت 1397
2K
#هیچ پارادوکس واقعی اونجاست که دل پُری ازش داری، اما دلت هم واسش تنگ میشه...

#هیچ پارادوکس واقعی اونجاست که دل پُری ازش داری، اما دلت هم واسش تنگ میشه...

۳۰ اردیبهشت 1397
7K
❗️زمین گرد است یا زمان؟ در ٤ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار در ٦ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه در ١٢ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست در ...

❗️زمین گرد است یا زمان؟ در ٤ سالگی … موفقیت یعنی: کثیف نکردن شلوار در ٦ سالگی … موفقیت یعنی: پیدا کردن راه خانه از مدرسه در ١٢ سالگی … موفقیت یعنی: داشتنِ دوست در ١٨ سالگی … موفقیت یعنی: گرفتن گواهی نامه رانندگی در ٣٥ سالگی … موفقیت یعنی: ...

۲۹ اردیبهشت 1397
3K
گر با غم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل #ابوسعید_ابوالخیر ┅✶ ❤ ✶┅ •❥● ●❥•

گر با غم عشق سازگار آید دل بر مرکب آرزو سوار آید دل گر دل نبود کجا وطن سازد عشق ور عشق نباشد به چه کار آید دل #ابوسعید_ابوالخیر ┅✶ ❤ ✶┅ •❥● ●❥•

۲۹ اردیبهشت 1397
7K
#عاشقانه

#عاشقانه

۲۹ اردیبهشت 1397
9K
#هیس باید بیشتر چشامون و باز کنیم اونقدر که با چشم دل بتونیم همه چیو ببینیم...

#هیس باید بیشتر چشامون و باز کنیم اونقدر که با چشم دل بتونیم همه چیو ببینیم...

۲۸ اردیبهشت 1397
7K
واقعا چرا؟؟؟ انگار مردم چشم و گوش دلشون رو فروختن و دو تا پای دیگه هم قرض گرفتن تا بتونن سریع تر از واقعیت فرار کنن...

واقعا چرا؟؟؟ انگار مردم چشم و گوش دلشون رو فروختن و دو تا پای دیگه هم قرض گرفتن تا بتونن سریع تر از واقعیت فرار کنن...

۲۸ اردیبهشت 1397
6K
دل خوش جا مانده است جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد! نه موهای سیاه و نه دندان های سفید...! 👤حسین پناهی

دل خوش جا مانده است جایی که هیچ گاه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد کرد! نه موهای سیاه و نه دندان های سفید...! 👤حسین پناهی

۲۸ اردیبهشت 1397
5K
در آستان جانان از آسمان میندیش کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

در آستان جانان از آسمان میندیش کز اوج سربلندی افتی به خاک پستی

۲۸ اردیبهشت 1397
3K
#دل_تنگم

#دل_تنگم

۲۸ اردیبهشت 1397
8K
۲۷ اردیبهشت 1397
9K
#یک_نقطه

#یک_نقطه

۲۲ اردیبهشت 1397
3K