این آدم هَنوز تو هَمون درداشـه ...💔💔💔

این آدم هَنوز تو هَمون درداشـه ...💔💔💔

۱۸ ساعت پیش
3K
‏کاش بجایِ آدم به آدم عاشق به معشوق میرِسید...💔

‏کاش بجایِ آدم به آدم عاشق به معشوق میرِسید...💔

۱ روز پیش
4K
آقاے قاضــے..💔 😔

آقاے قاضــے..💔 😔

۲ روز پیش
3K
سنگ ، کاغذ ، قیچی دلم برات تنگه نه قیچی نه کاغذ دلِ تو از سنگه... 💔

سنگ ، کاغذ ، قیچی دلم برات تنگه نه قیچی نه کاغذ دلِ تو از سنگه... 💔

۲ روز پیش
4K
‌✌ ❤ 💔 مَرگــــــ 💔

‌✌ ❤ 💔 مَرگــــــ 💔

۴ روز پیش
4K
اِمشَــب تمام خاطرات تو باعث قَلب دَرد مَن شــد...💔

اِمشَــب تمام خاطرات تو باعث قَلب دَرد مَن شــد...💔

۶ روز پیش
6K
واسـه کَــســے ک زِندِگی مَعنایی نَداره پَریدَن بِــهتَرین چیزه...

واسـه کَــســے ک زِندِگی مَعنایی نَداره پَریدَن بِــهتَرین چیزه...

۱ هفته پیش
7K
اوووووف 😍 😍 😍 یـــک عدد عــــشــــق😍 😍 😘 😘 😘 😘

اوووووف 😍 😍 😍 یـــک عدد عــــشــــق😍 😍 😘 😘 😘 😘

۱ هفته پیش
6K
داره میمیره دلم اخه چطور دلت میاد ببین چ داغونه ببین چ داغونه...

داره میمیره دلم اخه چطور دلت میاد ببین چ داغونه ببین چ داغونه...

۱ هفته پیش
7K
وصله ی جون منـے...❤

وصله ی جون منـے...❤

۱ هفته پیش
7K
... :(

... :(

۱ هفته پیش
7K
هیـــــچــے نمیـــتونه مارو از هَـــم جدا کُنه 😁😁😋😍

هیـــــچــے نمیـــتونه مارو از هَـــم جدا کُنه 😁😁😋😍

۲ هفته پیش
7K
...

...

۲ هفته پیش
6K
لَعنت,,,😰😭😭😭😭😪

لَعنت,,,😰😭😭😭😭😪

۲ هفته پیش
6K
مَـن بِ طُ مُعتادَم بِ طُ بِ طُ بِ طُ

مَـن بِ طُ مُعتادَم بِ طُ بِ طُ بِ طُ

۲ هفته پیش
6K
...😊

...😊

۲ هفته پیش
7K
من برای تو تو برای من ما برای هم چقدر قشنگ است این عشق من و تو … 😍😍😍❤❤

من برای تو تو برای من ما برای هم چقدر قشنگ است این عشق من و تو … 😍😍😍❤❤

۳ هفته پیش
8K
😪😪

😪😪

۳ هفته پیش
6K
... 😪😪

... 😪😪

۳ هفته پیش
6K
set ba M 😻😻

set ba M 😻😻

۳ هفته پیش
11K