دستانش را که گرفتم، آسمان دلم لرزید... ناگهان..✌️ #مَلَک_عشق_آمد و گفت: [ وَ خَـــلَـــقـــــنــا کُـــلّ شَـــی ء زَوج ] #امیرحسین_اثناعشری

دستانش را که گرفتم، آسمان دلم لرزید... ناگهان..✌️ #مَلَک_عشق_آمد و گفت: [ وَ خَـــلَـــقـــــنــا کُـــلّ شَـــی ء زَوج ] #امیرحسین_اثناعشری

۱۵ آذر 1396
85
انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد...؟! #انگیزش

انسانهای بی هدف تا آخر عمر ابزار انسانهای هدفمند خواهند شد...؟! #انگیزش

۳۱ خرداد 1396
79
#Honare_memari #هُنرِ_معمارے

#Honare_memari #هُنرِ_معمارے

۳ آبان 1396
25
۳ آبان 1396
171
#عروسکام😍😘

#عروسکام😍😘

۳ آبان 1396
93
واقعا قضاوت کردن کور کورانه رو بگذاریم کنار

واقعا قضاوت کردن کور کورانه رو بگذاریم کنار

۳ آبان 1396
769
۳ آبان 1396
196
-گُل آنقَدر ظَریف است کع با کوچَک تَرین بے مُحَبتّے یَخ میزند و میریزد

-گُل آنقَدر ظَریف است کع با کوچَک تَرین بے مُحَبتّے یَخ میزند و میریزد

۳ آبان 1396
23
#pro_girl

#pro_girl

۳ آبان 1396
131
#pro_boy

#pro_boy

۳ آبان 1396
119
به خاطر هراسِ از دست دادن؛ چه چیزهایی که از دست ندادیم... 👤پائولو کوئلیو

به خاطر هراسِ از دست دادن؛ چه چیزهایی که از دست ندادیم... 👤پائولو کوئلیو

۳ آبان 1396
36