دانش آموزان دبیرستان دخترانه در تهران سال ۱۳۵۵

دانش آموزان دبیرستان دخترانه در تهران سال ۱۳۵۵

۷ ساعت پیش
1K
تیم بسکتبال دختران آبادان سال ۱۳۵۶

تیم بسکتبال دختران آبادان سال ۱۳۵۶

۱۰ ساعت پیش
1K
میدان تجریش سال ۱۳۴۳

میدان تجریش سال ۱۳۴۳

۱۱ ساعت پیش
1K
آرامگاه کوروش بزرگ-۱۰۰سال پیش

آرامگاه کوروش بزرگ-۱۰۰سال پیش

۱۲ ساعت پیش
1K
شیراز،نان های تازه پخته شده برای فروش،سال۱۲۹۸

شیراز،نان های تازه پخته شده برای فروش،سال۱۲۹۸

۱۴ ساعت پیش
2K
پوشش زن بختیاری(غرب اصفهان)مربوط به صد سال پبش
عکس بلند

پوشش زن بختیاری(غرب اصفهان)مربوط به صد سال پبش

۱۴ ساعت پیش
2K
تهران سال ۱۳۴۳ پمپ بنزین دروازه دولت

تهران سال ۱۳۴۳ پمپ بنزین دروازه دولت

۱۵ ساعت پیش
2K
شیراز-خیابان زند،سال ۱۳۴۷

شیراز-خیابان زند،سال ۱۳۴۷

۱۹ ساعت پیش
2K
ناصرالدین شاه و پسر سومش کامران میرزا معروف به نایب السلطنه و درباریان

ناصرالدین شاه و پسر سومش کامران میرزا معروف به نایب السلطنه و درباریان

۱ روز پیش
3K
کوچه برلن سال ۱۳۵۴

کوچه برلن سال ۱۳۵۴

۱ روز پیش
2K
ژست جالب یک خانواده تهرانی، این عکس در سال ۱۲۹۱ گرفته شده یعنی صد سال پیش. دخترهای دم بخت قجری برای پیدا کردن شوهر در روز سیزده به در سبزه گره می زدند و می ...

ژست جالب یک خانواده تهرانی، این عکس در سال ۱۲۹۱ گرفته شده یعنی صد سال پیش. دخترهای دم بخت قجری برای پیدا کردن شوهر در روز سیزده به در سبزه گره می زدند و می گفتند: «سیزده بدر، سال دگر، خانه شوهر، بچه به بر»

۱ روز پیش
6K
بانوی قجر در اندرونی

بانوی قجر در اندرونی

۱ روز پیش
2K
خانوم کوچولوی قجری(حکومت ناصرالدین شاه قاجار)

خانوم کوچولوی قجری(حکومت ناصرالدین شاه قاجار)

۱ روز پیش
3K
اولین گل فروشی در تاریخ ایران.رشت -حدود صد سال پیش

اولین گل فروشی در تاریخ ایران.رشت -حدود صد سال پیش

۱ روز پیش
3K
فروغ فرخزاد و خانه پدری

فروغ فرخزاد و خانه پدری

۱ روز پیش
3K
کامران میرزا نایب‌السلطنه قجری که موفق شد بالاترین مقام نظامی دروان قاجار را دریافت کند در آخر عمر، شاهد عزل نوه خود و تغییر سلطنت از دودمان قاجار به پهلوی بود و در 1307 ش ...

کامران میرزا نایب‌السلطنه قجری که موفق شد بالاترین مقام نظامی دروان قاجار را دریافت کند در آخر عمر، شاهد عزل نوه خود و تغییر سلطنت از دودمان قاجار به پهلوی بود و در 1307 ش در تهران درگذشت.

۱ روز پیش
4K
مدلینگ ایرانی سال ۱۳۵۵

مدلینگ ایرانی سال ۱۳۵۵

۱ روز پیش
3K
خیابان فردوسی سال ۱۳۵۹
عکس بلند

خیابان فردوسی سال ۱۳۵۹

۱ روز پیش
3K
سلطان موسیقی پاپ ایران شادروان ویگن و فرزندانش ژاکلین و آیلین

سلطان موسیقی پاپ ایران شادروان ویگن و فرزندانش ژاکلین و آیلین

۲ روز پیش
3K
رضا بیک ایمانوردی و منوچهر وثوق-سوپر استارهای دهه چهل و پنجاه

رضا بیک ایمانوردی و منوچهر وثوق-سوپر استارهای دهه چهل و پنجاه

۲ روز پیش
3K