P@Ri

Pariiiii70

#کــــــپـــــــی_مــــمـــنـــــــوع
آقا!❤ ️
چه خوب شد آمدی تا بفهمم عشق،
رویا نیست...
آغوش یک مَرد،
همیشه هوس نیست...
آمدی تا بفهمم زندگی به سبکِ
"یک عاشقانه‌ی آرام"
محال نیست...
آقا!
بمان برای شب‌های چهل سالگی‌ام که بدونِ تو بخیر نمی‌شوند...
بمان برایِ روزهای پنجاه سالگی‌ام که بدونِ تو رنگی نیست...
بمان برایِ شصت، هفتاد و هشتاد سالگی‌ام که همه چیز و همه کَس را فراموش کرده‌ام،
بجز؛
"شانه‌هایی که تنها تکیه‌گاهِ بغض‌های بیست سالگی‌ام بود"
لطفا بمان برایِ اَبد در من .❤
http://dl.dlradionavaz.ml/Music/1398/01/26/Ahllam%20-%20In%20Del%20Shode%20Havaei.mp3

ورود به ویس : ۱۳۹۵/۶/۱۲

رفتن دخترها برعکسِ پسرهاست بهانه نمیاورند، این شاخه آن شاخه نمی‌کنند، پیچاندن که هرگز...دخترها تا لحظه‌ی آخر می‌مانند... بعد از هر قهر و آشتی دورتر می‌شوند، بعد از هربار فرو ریختن سردتر بعد از هربار ...

رفتن دخترها برعکسِ پسرهاست بهانه نمیاورند، این شاخه آن شاخه نمی‌کنند، پیچاندن که هرگز...دخترها تا لحظه‌ی آخر می‌مانند... بعد از هر قهر و آشتی دورتر می‌شوند، بعد از هربار فرو ریختن سردتر بعد از هربار فهمیدن حقایق بیخیال‌تر و بعد از دیدن خیانت خنثی... ذره ذره از پیشتان می روند ...

۲ هفته پیش
13K
پسرها عروسک ندارند! درد و دل کردن و حرف زدن را یاد ندارند نگاه کن فقط بلدند اسباب بازی‌هایشان را پرت کنند، پسرها اشک هم ندارند می‌ترسند مَردیشان زیرِ سوال برود! با یک آغوش، دل ...

پسرها عروسک ندارند! درد و دل کردن و حرف زدن را یاد ندارند نگاه کن فقط بلدند اسباب بازی‌هایشان را پرت کنند، پسرها اشک هم ندارند می‌ترسند مَردیشان زیرِ سوال برود! با یک آغوش، دل هر مردی را می‌شود ساده به دست آورد نگاهش کن وقتی خسته است، وقتی دلسوزی ...

۲ هفته پیش
12K
میتونم تحمل کنم صداتو نشنوم میتونم نشنوم که دوستم داری میتونم لمست نکنم میتونم بویاییم رو از دست بدم عطرتو دیگه بو نکنم اما... نمیتونم بیناییم رو از دست بدم چون من از چشمات می‌شنوم ...

میتونم تحمل کنم صداتو نشنوم میتونم نشنوم که دوستم داری میتونم لمست نکنم میتونم بویاییم رو از دست بدم عطرتو دیگه بو نکنم اما... نمیتونم بیناییم رو از دست بدم چون من از چشمات می‌شنوم از چشمات بو میبرم با چشمام تورو لمس میکنم چون من نمیتونم؛ نمیتونم تورو نبینم ...

۲ هفته پیش
11K
برایت حالِ خوب دَم می‌کنم و تو برایم

برایت حالِ خوب دَم می‌کنم و تو برایم "ماندن" را بنواز زندگی بی‌تابِ عشقی‌ست که بندِ نگاه ماست بیا برویم... ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
9K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
9K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
9K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
8K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
8K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
8K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
7K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
6K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
6K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
6K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
5K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
5K
#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

#استوری❤ ۱۳۹۸/۲/۱۷

۲ هفته پیش
5K
#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

۲ هفته پیش
7K
#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

۲ هفته پیش
7K
#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

۲ هفته پیش
6K
#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

#استوری❤ 🌸۱۳۹۸/۲/۱۳🌸

۲ هفته پیش
6K