مخاطب خاص داره♀️

مخاطب خاص داره♀️

۲۹ خرداد 1398
987
۲۹ خرداد 1398
985
چه زود فراموش شدم💙

چه زود فراموش شدم💙

۲۹ خرداد 1398
1K
باش و چنان بمان کنارم تا به همه‌ی دنیا ثابت کنم تو همان ماندنی‌ترینی هستی که عاشقانه‌هایم را برایت سرودم چنان پیر شویم به پای هم که عشق‌مان ماندگارترین شود و دیگر نگویند عشق یعنی ...

باش و چنان بمان کنارم تا به همه‌ی دنیا ثابت کنم تو همان ماندنی‌ترینی هستی که عاشقانه‌هایم را برایت سرودم چنان پیر شویم به پای هم که عشق‌مان ماندگارترین شود و دیگر نگویند عشق یعنی نرسیدن بگویند عشق یعنی رسیدن و به پای هم‌‌ پیر شدن نگذار تمام معادلات عشق ...

۱۳ بهمن 1397
985
❤

۱۳ بهمن 1397
984
۳ دی 1397
978
۳ دی 1397
981
یلداتون مبارک💖 پ.ن با تاخیر دیشب خسته بودم نشد بیام و پست بزارم و هم اینکه دیگه خیلی وقته ویس نمیام جز مواقع خاص

یلداتون مبارک💖 پ.ن با تاخیر دیشب خسته بودم نشد بیام و پست بزارم و هم اینکه دیگه خیلی وقته ویس نمیام جز مواقع خاص

۱ دی 1397
980
ما انسان‌ها عادت داریم که به آنچه احساس می‌کنیم به نوعی به ما حس امنیت می‌دهد دست بیاویزیم و می‌ترسیم آن را رها کنیم، با اینکه آنچه در انتظار ماست می‌تواند بهتر از آنی باشد ...

ما انسان‌ها عادت داریم که به آنچه احساس می‌کنیم به نوعی به ما حس امنیت می‌دهد دست بیاویزیم و می‌ترسیم آن را رها کنیم، با اینکه آنچه در انتظار ماست می‌تواند بهتر از آنی باشد که حتی تصور آن را می‌کنیم. هرچه ما بیشتر حاضر باشیم با جریان تغییرات حرکت ...

۱۳ آذر 1397
980
۱۲ آذر 1397
983
توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش

توکل یعنی: اجازه دادن به خداوند که خودش تصمیم بگیرد! تو فقط بخواه و آرزو کن اما پیشاپیش شاد باش

۱۱ آذر 1397
999
۱۰ آذر 1397
987
۱۰ آذر 1397
978
۱۰ آذر 1397
978
۱۰ آذر 1397
986
۹ آذر 1397
978
💚💚❤❤💜💜👏

💚💚❤❤💜💜👏

۹ آذر 1397
977
ما نفهمیدیم چجوریه که هی ما میدوئیم و نمیرسیم ولی یه سریا نشستن و به همه چیز میرسن!

ما نفهمیدیم چجوریه که هی ما میدوئیم و نمیرسیم ولی یه سریا نشستن و به همه چیز میرسن!

۷ آذر 1397
982
وقتی نتونتی به جز اون با کس دیگه باشی میشه بهش گفت دوصت داشتن-.-♡

وقتی نتونتی به جز اون با کس دیگه باشی میشه بهش گفت دوصت داشتن-.-♡

۷ آذر 1397
985
مَنـ یک دُختَرمـ به شکنندگیـ شیشهـ بهـ ارزشمندیـ الماسـ با شیطنت هاییـ کهـ قابلـ درکـ همهـ نیست

مَنـ یک دُختَرمـ به شکنندگیـ شیشهـ بهـ ارزشمندیـ الماسـ با شیطنت هاییـ کهـ قابلـ درکـ همهـ نیست

۷ آذر 1397
1K