چه میکنه این فرووووغ😍😍😍😍

چه میکنه این فرووووغ😍😍😍😍

۱۰ آذر 1398
86
قهرمان نیست اگه بود پس این نبود فرق اشتباه نیست اگه بود این عجیب نبود فصل من همیشه بهاره پاییزی توش نبود سرما رو بده بره اینقد توم آتیش نبود قلب من جنس سنگ نبض ...

قهرمان نیست اگه بود پس این نبود فرق اشتباه نیست اگه بود این عجیب نبود فصل من همیشه بهاره پاییزی توش نبود سرما رو بده بره اینقد توم آتیش نبود قلب من جنس سنگ نبض و رگ توش نداشت تک و تنها توی راهی که ته نداشت دنیا برام وای ...

۱۰ آذر 1398
154
بگین حوصلم سررفته😂😂

بگین حوصلم سررفته😂😂

۱۰ آذر 1398
85
شعله ورم قد یه خورشید لبریزه سد انگیزه خشک نیست میخواد گیر بده بهم کسی پشت میز بگو بده بره امروزو نه پرتاب پرواز سقف نداره من کهکشان ابعادم منفی برسه هربار اخبار باز میگم ...

شعله ورم قد یه خورشید لبریزه سد انگیزه خشک نیست میخواد گیر بده بهم کسی پشت میز بگو بده بره امروزو نه پرتاب پرواز سقف نداره من کهکشان ابعادم منفی برسه هربار اخبار باز میگم بده بره امروز و نه نمیکنم شرکت تو نفرتت قصه هات غیبتت اشتباست بالاست غلظتش ...

۱۰ آذر 1398
209
همه به کنار! فقط سیبیل خودت کیخسرو خان!!!

همه به کنار! فقط سیبیل خودت کیخسرو خان!!!

۹ آذر 1398
388
یادتون باشه که صدقه نیس که باید بدیش اعتماده که باید نکنیش!

یادتون باشه که صدقه نیس که باید بدیش اعتماده که باید نکنیش!

۹ آذر 1398
86
چجوری میشه اینا انقد جذاب میشن؟؟؟ ماماناشون چی میخورن سرشون؟😂 😂

چجوری میشه اینا انقد جذاب میشن؟؟؟ ماماناشون چی میخورن سرشون؟😂 😂

۹ آذر 1398
311
😂😂😂😂👌👌👌

😂😂😂😂👌👌👌

۹ آذر 1398
63
کی برام بلیت میگیره؟؟😍😍😎😎😎

کی برام بلیت میگیره؟؟😍😍😎😎😎

۹ آذر 1398
67
بگید ببینم😎

بگید ببینم😎

۸ آذر 1398
67
حتی مسخره کردن!👌😂

حتی مسخره کردن!👌😂

۸ آذر 1398
69
والا🙄 آقایی خانومی نفسم قلبم عشقم کوفتم زهر مارم! من یه کلمه دو کلمه میشه عق میزنم اونوقت میشینین این همه زر مفت عاشقونه که هیچ بار علمی نداره میزنین؟ خدایی اصن میفهمین چی میگین؟؟😂 ...

والا🙄 آقایی خانومی نفسم قلبم عشقم کوفتم زهر مارم! من یه کلمه دو کلمه میشه عق میزنم اونوقت میشینین این همه زر مفت عاشقونه که هیچ بار علمی نداره میزنین؟ خدایی اصن میفهمین چی میگین؟؟😂 😂 😂

۸ آذر 1398
256
#تولدشه_پدرسگ😍😍😍

#تولدشه_پدرسگ😍😍😍

۸ آذر 1398
75
اگه کسی میتونه حتی یه دلیل واسه رد این حرف بزنه بسم الله نظرشو میخونم

اگه کسی میتونه حتی یه دلیل واسه رد این حرف بزنه بسم الله نظرشو میخونم

۷ آذر 1398
68
خلاقیت بعضی تکست ها باعث میشه واسه جوانان غیور کشورم حسرت بخورم که چرا تو ناسا نیستن الان😂😂😂😂😂

خلاقیت بعضی تکست ها باعث میشه واسه جوانان غیور کشورم حسرت بخورم که چرا تو ناسا نیستن الان😂😂😂😂😂

۷ آذر 1398
156
😂😂😂😂

😂😂😂😂"نه کلا میگم" واژه ای برای تعمیم ریدن هست...پس به خودت بگیر😂😂😂 #میلاد

۷ آذر 1398
400
خدایا؟ اگه میخوای یه خون آشام بذاری سرراهم لطف کن این شکلی باشه!... به خدا من بچه قانعیم!..بنده مث من کجا گیرت میاد؟

خدایا؟ اگه میخوای یه خون آشام بذاری سرراهم لطف کن این شکلی باشه!... به خدا من بچه قانعیم!..بنده مث من کجا گیرت میاد؟

۷ آذر 1398
100
جذاب ترین مسلمان دنیا😍

جذاب ترین مسلمان دنیا😍

۷ آذر 1398
64