hossein175

ONLYHIMN

انسان والا کسی هست که از گذشته خودش بهتر باشه نه دیگران

عارضه ژنتیکی زالی

عارضه ژنتیکی زالی "آلبینیسم" علاوه بر انسانها، در میان تعدادی از حیوانات هم دیده شده است. آلبینیسم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکی از نوع اتوزومی است که به دلیل نقص مادرزادی در یک آنزیم بوجود می‌آید.

۱۷ فروردین 1398
1K
عارضه ژنتیکی زالی

عارضه ژنتیکی زالی "آلبینیسم" علاوه بر انسانها، در میان تعدادی از حیوانات هم دیده شده است. آلبینیسم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکی از نوع اتوزومی است که به دلیل نقص مادرزادی در یک آنزیم بوجود می‌آید.

۱۷ فروردین 1398
1K
عارضه ژنتیکی زالی

عارضه ژنتیکی زالی "آلبینیسم" علاوه بر انسانها، در میان تعدادی از حیوانات هم دیده شده است. آلبینیسم یا زالی نوعی بیماری ژنتیکی از نوع اتوزومی است که به دلیل نقص مادرزادی در یک آنزیم بوجود می‌آید.

۱۷ فروردین 1398
1K
زمانی که دکتر جان ویلکینز در سال ۱۶۴۰ به آسمان شب می نگریست، مطمئن بود، انسان در طول زندگی او راهی برای سفرهای فضایی خواهد یافت، او می دانست این انسان ها چگونه به فضا ...

زمانی که دکتر جان ویلکینز در سال ۱۶۴۰ به آسمان شب می نگریست، مطمئن بود، انسان در طول زندگی او راهی برای سفرهای فضایی خواهد یافت، او می دانست این انسان ها چگونه به فضا خواهند رفت. سه قرن پیش از اینکه سفرهای فضایی رنگ واقعیت به خود بگیرد، ویلکینز ...

۹ فروردین 1398
1K
ناسا و سازمان فضایی اروپا تصمیم دارند در یک پروژه تحقیقاتی جدید به ۲۴ زن و مرد ۱۴۱۷۷ پوند بپردازند تا ۲ ماه در رختخواب بمانند. این بخشی از یک آزمایش است که به دانشمندان ...

ناسا و سازمان فضایی اروپا تصمیم دارند در یک پروژه تحقیقاتی جدید به ۲۴ زن و مرد ۱۴۱۷۷ پوند بپردازند تا ۲ ماه در رختخواب بمانند. این بخشی از یک آزمایش است که به دانشمندان کمک می‌کند تأثیرات سفر فضایی بر فضانوردان را بررسی کنند. مکان اجرای آن مرکز هوافضای ...

۹ فروردین 1398
1K
۵ فروردین 1398
1K
۵ فروردین 1398
1K
به تازگی تصاویری منتشر شده که تخم‌های عجیب یک کورسمندر را در زیر خاک نشان می‌دهد. تصاویری که مشاهده می‌کنید شاید به نظر سنگ‌های مرمر صورتی باشند اما در واقع اینها تخم‌های یک دوزیست هستند.

به تازگی تصاویری منتشر شده که تخم‌های عجیب یک کورسمندر را در زیر خاک نشان می‌دهد. تصاویری که مشاهده می‌کنید شاید به نظر سنگ‌های مرمر صورتی باشند اما در واقع اینها تخم‌های یک دوزیست هستند.

۴ فروردین 1398
1K
به تازگی تصاویری منتشر شده که تخم‌های عجیب یک کورسمندر را در زیر خاک نشان می‌دهد. تصاویری که مشاهده می‌کنید شاید به نظر سنگ‌های مرمر صورتی باشند اما در واقع اینها تخم‌های یک دوزیست هستند.

به تازگی تصاویری منتشر شده که تخم‌های عجیب یک کورسمندر را در زیر خاک نشان می‌دهد. تصاویری که مشاهده می‌کنید شاید به نظر سنگ‌های مرمر صورتی باشند اما در واقع اینها تخم‌های یک دوزیست هستند.

۴ فروردین 1398
1K
۴ فروردین 1398
1K
نگران نباش عزیزم رئیس جمهورت تو قشم بفکرته

نگران نباش عزیزم رئیس جمهورت تو قشم بفکرته

۴ فروردین 1398
1K
برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل ...

برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل چندین و چند خودروی نظامی عجیب و مرموز در آن ایام ساخته شد که ویژگی‌های ...

۴ فروردین 1398
1K
برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل ...

برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل چندین و چند خودروی نظامی عجیب و مرموز در آن ایام ساخته شد که ویژگی‌های ...

۴ فروردین 1398
1K
برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل ...

برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل چندین و چند خودروی نظامی عجیب و مرموز در آن ایام ساخته شد که ویژگی‌های ...

۴ فروردین 1398
1K
برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل ...

برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل چندین و چند خودروی نظامی عجیب و مرموز در آن ایام ساخته شد که ویژگی‌های ...

۴ فروردین 1398
1K
برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل ...

برخی از خودرو‌های نظامی ساخته شده در طول سال‌های جنگ جهانی اول و دوم، بسیار کارآمد و قابل اطمینان بودند و به همین خاطر سال‌ها در میادین نبرد از آن‌ها استفاده شد. اما در مقابل چندین و چند خودروی نظامی عجیب و مرموز در آن ایام ساخته شد که ویژگی‌های ...

۴ فروردین 1398
1K
مرد جوان اهل کالیفرنیای آمریکا مجبور شد به خاطر قتلی که هرگز مرتکب نشده بود مدت ۲۰ سال از عمرش را در زندان بگذراند

مرد جوان اهل کالیفرنیای آمریکا مجبور شد به خاطر قتلی که هرگز مرتکب نشده بود مدت ۲۰ سال از عمرش را در زندان بگذراند

۴ فروردین 1398
1K
تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

۴ فروردین 1398
1K
تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

۴ فروردین 1398
1K
تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

تصاویری از بدترین و عجیب ترین مول‌های مو را مشاهده خواهید کرد

۴ فروردین 1398
1K