کی بیداره؟ #exo

کی بیداره؟ #exo

۱۶ شهریور 1398
2K
بکهیون کیوت یا هات؟! دوست دارید برید کنسرتش؟! کامنت بزارید ببینم چند نفرتون اکسوالید؟! #اکسو #بکهیون #چانیول #کای #لی #کیونگسو #سوهو #سهون #چن #شیومین #لوهان #کریس #تاعو

بکهیون کیوت یا هات؟! دوست دارید برید کنسرتش؟! کامنت بزارید ببینم چند نفرتون اکسوالید؟! #اکسو #بکهیون #چانیول #کای #لی #کیونگسو #سوهو #سهون #چن #شیومین #لوهان #کریس #تاعو

۱۴ شهریور 1398
10K
بیوگرافی اکسو رو بزارم؟؟؟ #اکسو #چانیول #بکهیون #چن #کای #شیومین #سوهو #سهون #لی #دی.او #لوهان #کریس #تاعو

بیوگرافی اکسو رو بزارم؟؟؟ #اکسو #چانیول #بکهیون #چن #کای #شیومین #سوهو #سهون #لی #دی.او #لوهان #کریس #تاعو

۱۴ شهریور 1398
7K
چانیول کیوت یا هات؟! #exo #chanyeol #park_chanyeol #weare_one #اکسو #چانیول #پارک_چانیول #نردبان_اکسو

چانیول کیوت یا هات؟! #exo #chanyeol #park_chanyeol #weare_one #اکسو #چانیول #پارک_چانیول #نردبان_اکسو

۱۴ شهریور 1398
5K