🌹اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون رو باید منتظر بمونیم... .

🌹اگه همیشه در انتظار زمان درستش باشیم، باقی زندگی مون رو باید منتظر بمونیم... . "گاهی چه زود دیر میشه و ما میمونیم با یه دنیا حسرت از نگفتن حرفای دلمون به اونایی که دوسشون داریم "

۱۶ شهریور 1397
58
🌹اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه... . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

🌹اجازه نده رفتار دیگران، آرامش درونیت رو بهم بریزه... . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

۹ شهریور 1397
376
🌹🌸 کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

🌹🌸 کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

۹ شهریور 1397
354
🌹زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش می دهد، پس آگاه باش زمانی که شاد هستی و در امنیت و آرامشی، کس دیگری برایت دعا کرده است . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success ...

🌹زمانی که برای دیگران دعا می کنی، خداوند به ندای تو گوش می دهد، پس آگاه باش زمانی که شاد هستی و در امنیت و آرامشی، کس دیگری برایت دعا کرده است . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا ...

۹ شهریور 1397
376
🌸 همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ! . .

🌸 همه چی قشنگه، وقتی دست از عیب جویی برداریم ! . ." چشم ها را باید شست، جور دیگر باید! اونایی که بیشتر عیب ها رو میبینن، کمترین لذت رو از زیبایی های زندگی شون می برن و با عینک بدبینی، شادی هاشون دوامی نداره" . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram ...

۹ شهریور 1397
384
🌸 پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفایی را فقط با فاصله...! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی ...

🌸 پاداش وفاداری را با وفاداری بدهیم و بی وفایی را فقط با فاصله...! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

۹ شهریور 1397
331
. 🌸 همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره..پیداش کن! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

. 🌸 همیشه یه دلیلی برای لبخند زدن وجود داره..پیداش کن! . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

۹ شهریور 1397
348
مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

مجذوب کلمات شیرین نشو، بگذار تلاش ارزشمند، تو را مجذوب کند . . #quote#quotes#inspiration#pariz_group#motivation#success #positive#instagram #words #shiraz #lazir #شادی #انرژی #لزیر #شیراز #انرژی_مثبت #جملات #جملات_ناب #جملات_قصار #جملات_انگلیسی #عکسنوشته #جملات_زیبا #جملات_انگلیسی_با_ترجمه #انگیزشی #مثبت_اندیشی #انگلیسی #جملات_مثبت #موفقیت

۹ شهریور 1397
331
زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش

زندگیت تو دستای خودته! قشنگ بسازش

۹ شهریور 1397
56
🌸 هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دست از تلاش برداری، ناراحتی تا ابد با تو می مونه!

🌸 هیچ دردی موندگار نیست، ولی اگه جا بزنی و دست از تلاش برداری، ناراحتی تا ابد با تو می مونه!

۹ شهریور 1397
60
🌸 کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..!

🌸 کلید واقعیه خوشحالی اینه که، منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..!

۹ شهریور 1397
54
🌸 جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدمای معمولیه! .

🌸 جرات داشته باش متفاوت باشی، دنیا پر از آدمای معمولیه! . "تفاوت زیادی هست بین آدمهای خاص و کسانی که بخاطر تمایل به تمایز، تظاهر می کنند و کاش این دسته از آدما درک می کردن که اینکار آروم آروم با گذشت زمان و بیشتر شدن شناخت دیگران از ...

۹ شهریور 1397
165
🌸 قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...

🌸 قلبی که عشق می ورزد همیشه جوان است...

۹ شهریور 1397
66
🌸 زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخواست بهم آسیب برسونه، قوی ترم..

🌸 زخم هایم گواه این هستن که از هر چیزی که میخواست بهم آسیب برسونه، قوی ترم..

۹ شهریور 1397
70
هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت کنه..

هر کسی می تونه باعث لبخندت بشه، اما هر کسی نمی تونه خوشحالت کنه..

۹ شهریور 1397
54
زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن

زندگی فرصتی تکرار نشدنی ست..به خوبی ازش استفاده کن

۹ شهریور 1397
61
هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن، مثل این می مونه که بخاطر این که خودت هستی، شرمسار باشی..

هیچ وقت بخاطر آن چه احساس می کنی عذرخواهی نکن، مثل این می مونه که بخاطر این که خودت هستی، شرمسار باشی..

۹ شهریور 1397
55