۱ هفته پیش
2K
💫 فوق العاده زیباست این متن... وقتی ناراحتی تصمیم نگیر وقتی دیر میشه عجله نکن وقتی یکیو دوسش داری زود بهش نگو بذار خودش بفهمه وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده وقتی یکی دلتو ...

💫 فوق العاده زیباست این متن... وقتی ناراحتی تصمیم نگیر وقتی دیر میشه عجله نکن وقتی یکیو دوسش داری زود بهش نگو بذار خودش بفهمه وقتی خیلی خوشحالی به کسی قول نده وقتی یکی دلتو شکست سر یکی دیگه تلافی نکن وقتی بغضت گرفته پیش هرکی گریه نکن شاید همون ...

۱ هفته پیش
9K
خوش باش دمی که زندگانی اینست😍

خوش باش دمی که زندگانی اینست😍

۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
1K
اگه کسی رو بدونِ لبخند دیدی یکی از لبخند های خودت رو بهش بده. سعی کنید امروز شما لبخند خدا باشید برای دیگران...

اگه کسی رو بدونِ لبخند دیدی یکی از لبخند های خودت رو بهش بده. سعی کنید امروز شما لبخند خدا باشید برای دیگران...

۲ هفته پیش
6K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
می‌روم امّا نمی‌پرسم ز خویش ره کجا منزل کجا مقصود چیست ؟! #فروغ_فرخزاد

می‌روم امّا نمی‌پرسم ز خویش ره کجا منزل کجا مقصود چیست ؟! #فروغ_فرخزاد

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
بگذارترکت کنند… بگذار بخواهی ونشود… بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد… بگذار جای زخمش باقی بماند…بگذار تنها بمانی وبا سکوتی تلخ غروبهایت را بگذرانی… بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد.. اما تو تحمل ...

بگذارترکت کنند… بگذار بخواهی ونشود… بگذار دیگر فرقی بین شب و روزت نباشد… بگذار جای زخمش باقی بماند…بگذار تنها بمانی وبا سکوتی تلخ غروبهایت را بگذرانی… بگذار دنیا هرچه میخواهد سرت بیاورد.. اما تو تحمل کن تو”خدایت” را داری… خدایی که چوبش صدا ندارد…

۲ هفته پیش
4K
ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟ ♡ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ ﺩﺳﺖ ﺍﺯﺳﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ... ﺩﻧﯿﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻝﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ... ﻓﻘﻂ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟ ♡ ﺩﻟﺖ ...

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﻮﻡ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ؟؟؟ ♡ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺩﺍﺩ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﮕﯽ ﺑﺎﺑﺎﺍﺍﺍﺍ ﺩﺳﺖ ﺍﺯﺳﺮﻡ ﺑﺮﺩﺍﺭﯾﻦ ... ﻫﻤﻪ ﭼﯽ ﻣﺎﻝ ﺷﻤﺎ ... ﺩﻧﯿﺎﺗﻮﻥ ﻣﺎﻝﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ... ﻓﻘﻂ ﺑﺬﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﻢ؟؟؟ ♡ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ ... ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽﻭﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯾﺖ ﻭﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺕ ﻭﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ .... ♡ ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺑﺨﻮﺍﺩ ...

۲ هفته پیش
3K
۲ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
1K
۳ هفته پیش
1K
برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری.

برای رسیدن به بلندای بخشندگی باید از آز وجود خویش بگذری.

۳ هفته پیش
1K
زیباترین حالت عشق به کسانی که لابلای مشغله شان وقتی برایت پیدا میکنند. احترام بگذار ... اما عاشق کسانی باش که وقتی به آنها نیاز داری تمام مشغله شان را فراموش میکنند تا تورابه آرامش ...

زیباترین حالت عشق به کسانی که لابلای مشغله شان وقتی برایت پیدا میکنند. احترام بگذار ... اما عاشق کسانی باش که وقتی به آنها نیاز داری تمام مشغله شان را فراموش میکنند تا تورابه آرامش برسانند ... زندگی تون سرشار از عشق💞

۳ هفته پیش
1K
🌸روزتـون قـشنگ 💖ذهنتون آروووم 🌸شادی هاتون بی پایان 💖دلتون پرازامید 🌸قلبتون مهربون 💖زندگیتون عاشقانہ 🌸وهزارآرزوی زیبا 💖نصیب لحظه هاتون 🌸امروزتون زیبا و دلچسب

🌸روزتـون قـشنگ 💖ذهنتون آروووم 🌸شادی هاتون بی پایان 💖دلتون پرازامید 🌸قلبتون مهربون 💖زندگیتون عاشقانہ 🌸وهزارآرزوی زیبا 💖نصیب لحظه هاتون 🌸امروزتون زیبا و دلچسب

۳ هفته پیش
1K