مدافع حرم زینب

Negar1381artesh

ای دی تلگرام
فقط اعضای انجمن اسلامی و خانم های بسیجی
که غلام همه هستم
@modafe_zenabam
نمی دونم تا به کی باید اقا بمونم
رفیقام شهید بشن ولی من جابمونم
دنبال شهادتم ولی عرضه ندارم
یه نگاه به من بکن می دونم گنه کارم
همه ارزوم اینه روی پات شهید بشم عاقبت به خیر بشم اقا روسپید شم
نمی دونم قراره مرگ من کجا باشه همه ترسم اینه مجلس گناه باشه#پروفایل #مذهبی # انقلابی #پسرونه #سرباز-ارتشی

#پروفایل #مذهبی # انقلابی #پسرونه #سرباز-ارتشی

۲ مهر 1397
23K
بسیجی ام به عشق اقام #سرباز-#ارتشی

بسیجی ام به عشق اقام #سرباز-#ارتشی

۲۵ شهریور 1397
31K
من انقلابی ام #سرباز-ارتشی

من انقلابی ام #سرباز-ارتشی

۲۵ شهریور 1397
13K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۱۷ شهریور 1397
19K
۱۷ شهریور 1397
10K
رفیق خاصم زهرا دوست دارم کمه عاشقتم #سرباز-# ارتشی

رفیق خاصم زهرا دوست دارم کمه عاشقتم #سرباز-# ارتشی

۱۵ شهریور 1397
22K
ولوله منتشر شد حامد زمانی ایستاده های لرستان

ولوله منتشر شد حامد زمانی ایستاده های لرستان

۱۴ شهریور 1397
13K
سرباز کوچک #سرباز-ارتشی

سرباز کوچک #سرباز-ارتشی

۱۳ شهریور 1397
16K
۱۲ شهریور 1397
16K
Police NOPO #سرباز-#ارتشی

Police NOPO #سرباز-#ارتشی

۹ شهریور 1397
33K
پروفایل پسرونه #سرباز- #ارتشی

پروفایل پسرونه #سرباز- #ارتشی

۶ شهریور 1397
34K
۵ شهریور 1397
14K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۴ شهریور 1397
17K
#سرباز-#ارتشی

#سرباز-#ارتشی

۳ شهریور 1397
37K
مددی یا زینب سرباز-ارتشی#

مددی یا زینب سرباز-ارتشی#

۳ شهریور 1397
11K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
18K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
11K
#سرباز-ارتشی

#سرباز-ارتشی

۳ شهریور 1397
22K
هر چی که دارم از زینب دارم #سرباز-ارتشی

هر چی که دارم از زینب دارم #سرباز-ارتشی

۲ شهریور 1397
14K
به هر کسی نمیدن این افتخار و مدافع حرم شدن لایق می خواد #سرباز-ارتشی

به هر کسی نمیدن این افتخار و مدافع حرم شدن لایق می خواد #سرباز-ارتشی

۲ شهریور 1397
16K