#شیک پوش

#شیک پوش

۲۹ اردیبهشت 1398
3K
#شیک پوش

#شیک پوش

۱۹ اردیبهشت 1398
6K
غرور ینی مالکش باشی و همه دنبالش باشن💫

غرور ینی مالکش باشی و همه دنبالش باشن💫

۱۶ اردیبهشت 1398
4K
☜دم خودمون گرم که ⇦نه فیکیم✘ ⇦نه آسیم♠ ⇦نه خاصیم♥ ☜ما اینم↓ ⇦یه تخس با کلاسیم ツ

☜دم خودمون گرم که ⇦نه فیکیم✘ ⇦نه آسیم♠ ⇦نه خاصیم♥ ☜ما اینم↓ ⇦یه تخس با کلاسیم ツ

۱۶ اردیبهشت 1398
5K
چقدر این دوست داشتن های‌ بی دلیل خوب است،مثل باران بی سوال**بارانی که هی ارام وشمرده شمرده می بارد،باران که می بارد تمامکوچه های‌ شهر پر از فریاد من است،که می گویم : «من تنها ...

چقدر این دوست داشتن های‌ بی دلیل خوب است،مثل باران بی سوال**بارانی که هی ارام وشمرده شمرده می بارد،باران که می بارد تمامکوچه های‌ شهر پر از فریاد من است،که می گویم : «من تنها نیستم،فقط منتظرم»

۱۶ اردیبهشت 1398
3K
یک نفر هست که خود نیست ! ولی خاطره اش ، صبح هر روز مرا سخت بغل می گیرد …

یک نفر هست که خود نیست ! ولی خاطره اش ، صبح هر روز مرا سخت بغل می گیرد …

۱۶ اردیبهشت 1398
3K
دلبستن ب کلاغی ک دل دارد بهتر از دلبستن ب طاووسی است ک تنها زیبایی دارد...!!!

دلبستن ب کلاغی ک دل دارد بهتر از دلبستن ب طاووسی است ک تنها زیبایی دارد...!!!

۱۶ اردیبهشت 1398
3K
چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

چقدر زندگی قشنگ می شود وقتی کسی را داشته باشی که پا به پای تو دیوانگی کند!

۱۶ اردیبهشت 1398
8K
بَعضیارو گُذاشیم کِنار هَمون کِنارَم بِ گَند کِشیدَن👽

بَعضیارو گُذاشیم کِنار هَمون کِنارَم بِ گَند کِشیدَن👽

۱۵ اردیبهشت 1398
7K
کدوم؟؟؟😶😶

کدوم؟؟؟😶😶

۱۵ اردیبهشت 1398
5K
کجاشی؟🤔

کجاشی؟🤔

۱۵ اردیبهشت 1398
6K
والادا😑

والادا😑

۱۵ اردیبهشت 1398
4K
hadi gonlumu vurdun da soyle kim kimim umrunda

hadi gonlumu vurdun da soyle kim kimim umrunda

۱۴ اردیبهشت 1398
7K
دنبال کسی باش ک بی دریغ بگع دوست دارم ن کسی ک بپرسی دوسم داری؟!!!

دنبال کسی باش ک بی دریغ بگع دوست دارم ن کسی ک بپرسی دوسم داری؟!!!

۱۴ اردیبهشت 1398
2K
من عاشق خودمم😘😘😍

من عاشق خودمم😘😘😍

۱۴ اردیبهشت 1398
4K
#شیک پوش

#شیک پوش

۱۴ اردیبهشت 1398
5K
سنه خاطر گوزلیم دونیانی ویران ائدرم غمین اولسا بله جاندان سنی درمان ائدرم سیلرم گوزیاشینی آغلاسان آغلار اورگیم منی سئوسن اگر، اوز جانیمی قوربان ائدرم

سنه خاطر گوزلیم دونیانی ویران ائدرم غمین اولسا بله جاندان سنی درمان ائدرم سیلرم گوزیاشینی آغلاسان آغلار اورگیم منی سئوسن اگر، اوز جانیمی قوربان ائدرم

۱۴ اردیبهشت 1398
3K
#شیک پوش

#شیک پوش

۱۳ اردیبهشت 1398
6K
#شیک پوش

#شیک پوش

۷ اردیبهشت 1398
8K
۴ اردیبهشت 1398
5K