[fantastic+_+]

Nasimi_A

و بارِ ديگر فهميدم كِ بيشتر از ديگران تنهايي را دوست دارم ...

#عاشقانه #جذاب #ایده #هنر_عکاسی #خلاقیت

#عاشقانه #جذاب #ایده #هنر_عکاسی #خلاقیت

Miss you a lot :) #عاشقانه #هنر_عکاسی #جذاب #ایده #خلاقیت

Miss you a lot :) #عاشقانه #هنر_عکاسی #جذاب #ایده #خلاقیت

Miss you a lot :) #عاشقانه #جذاب #هنر_عکاسی #خلاقیت #ایده

Miss you a lot :) #عاشقانه #جذاب #هنر_عکاسی #خلاقیت #ایده

#جذاب #خوشمزه #هنر_عکاسی #ایده #عاشقانه #FANDOGHI

#جذاب #خوشمزه #هنر_عکاسی #ایده #عاشقانه #FANDOGHI

#جذاب #خلاقیت #ایده #خوشمزه #هنر_عکاسی #عاشقانه

#جذاب #خلاقیت #ایده #خوشمزه #هنر_عکاسی #عاشقانه

#خوشمزه #خوراکی #جذاب #هنر_عکاسی #ایده #عاشقانه

#خوشمزه #خوراکی #جذاب #هنر_عکاسی #ایده #عاشقانه

#هنر_عکاسی #جذاب

#هنر_عکاسی #جذاب

دل جدا دیده جدا سوی تو پرواز کند... #عیسی‌یزدی

دل جدا دیده جدا سوی تو پرواز کند... #عیسی‌یزدی

به خود نساخته‌ام آن‌قدَر که با تو بجوشم #بیدل_دهلوی #جذاب #عاشقانه

به خود نساخته‌ام آن‌قدَر که با تو بجوشم #بیدل_دهلوی #جذاب #عاشقانه

‏الآن أبکی بدمع الروح لا المقل. اکنون با اشک‌های روح و نه چشمان، می‌گریم. #عبدالرزاق_عبدالواحد #عاشقانه #جذاب

‏الآن أبکی بدمع الروح لا المقل. اکنون با اشک‌های روح و نه چشمان، می‌گریم. #عبدالرزاق_عبدالواحد #عاشقانه #جذاب

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده میماند؛ از بیرون همه چیز رو به راه است اما هر نفسی که میکشی دردی ست که میکشی .. #گرک_برنت #عاشقانه

شکستن دل، به شکستن استخوان دنده میماند؛ از بیرون همه چیز رو به راه است اما هر نفسی که میکشی دردی ست که میکشی .. #گرک_برنت #عاشقانه

درانتظار توأم در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد... 👤 #شمس_لنگرودی #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

درانتظار توأم در چنان هوایی بیا که گریز از تو ممکن نباشد... 👤 #شمس_لنگرودی #عاشقانه_ای_به_وقت_دلتنگی #عاشقانه

طفلی به نام شادی ، دیری‌ست گم شده‌ است ! با چشم‌های روشنِ براق با گیسویی بلند ، به بالای آرزو هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشانِ ما ...

طفلی به نام شادی ، دیری‌ست گم شده‌ است ! با چشم‌های روشنِ براق با گیسویی بلند ، به بالای آرزو هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر این هم نشانِ ما : یک سو خلیج فارس ، سوی دیگر خزر ... 👤 #شفیعی_کدکنی #عاشقانه

داشتنِ دوست خوب غم را از بین نمی‌برد اما کمک می‌کند محکم سرپا باشیم درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی‌کند اما کمک می‌کند راحت زیر باران قدم بزنیم.. 👤 #ویکتور_هوگو

داشتنِ دوست خوب غم را از بین نمی‌برد اما کمک می‌کند محکم سرپا باشیم درست مثل چتر خوب که باران را متوقف نمی‌کند اما کمک می‌کند راحت زیر باران قدم بزنیم.. 👤 #ویکتور_هوگو

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس آنچنان سوختم از آتش هجران که مپرس... 👤 #شهریار

آتشی زد شب هجرم به دل و جان که مپرس آنچنان سوختم از آتش هجران که مپرس... 👤 #شهریار

با چشم تو از هر دو جهان گوشه گرفتیم مائیم و تو ای جان که جگر گوشه مایی... 👤 #شهریار

با چشم تو از هر دو جهان گوشه گرفتیم مائیم و تو ای جان که جگر گوشه مایی... 👤 #شهریار

#فانتزی

#فانتزی

تـو تنها دلیل لبخند رو صـورت منـی :)

تـو تنها دلیل لبخند رو صـورت منـی :)

رنگ ها را تُ به جهان بخشیده ای گر نبودی تو بی گمان سیاه و سفید می ماند این جهان

رنگ ها را تُ به جهان بخشیده ای گر نبودی تو بی گمان سیاه و سفید می ماند این جهان