😂&😭 😌&😔

😂&😭 😌&😔

۲۱ خرداد 1398
129
Whatever I gave him, that's fine except giving away freely the heart of mine It was a senseless child, my heart How did he tame it? I know not .. He said he loved me ...

Whatever I gave him, that's fine except giving away freely the heart of mine It was a senseless child, my heart How did he tame it? I know not .. He said he loved me to madness But in the end he filled my cup with poison of sadness هر ...

۱۵ اسفند 1397
4K
#منو......

#منو......

۲۹ بهمن 1397
10K
تو را به تصویر میکشم بر بوم نقاشیم همه چیز به طور فوق العاده ای نقش میبندد لب هایت .... موهایت .... حتی چال گونه ات .... امـــــــــان از چشمانت .... مرا سال هاست که ...

تو را به تصویر میکشم بر بوم نقاشیم همه چیز به طور فوق العاده ای نقش میبندد لب هایت .... موهایت .... حتی چال گونه ات .... امـــــــــان از چشمانت .... مرا سال هاست که سر به زیر کرده است

۵ بهمن 1397
5K
#دریا#مدرسه#دوستان#والیبال#شهربازی#عالی_بود#جای شما خالی#

#دریا#مدرسه#دوستان#والیبال#شهربازی#عالی_بود#جای شما خالی#

۲۶ دی 1397
28K
۸ شهریور 1397
763
۸ شهریور 1397
730
۸ شهریور 1397
940
۸ شهریور 1397
730
۸ شهریور 1397
718
۸ شهریور 1397
732
۲۶ مرداد 1397
818
۱۰ مرداد 1397
935
۶ مرداد 1397
850
۱ مرداد 1397
739
۲۱ تیر 1397
592
۶ تیر 1397
506
۴ تیر 1397
476
۳۱ خرداد 1397
448
۳۱ خرداد 1397
454