😭 😭 😭 😭 😭

😭 😭 😭 😭 😭

*حسین* جانم ✋ من از کودکی عاشقت بوده ام...

*حسین* جانم ✋ من از کودکی عاشقت بوده ام...

عاشقتم ای یار همیشگی روزهایم❤ 🌸 عاشقتم ای دلیل آرامش زندگی ام 🍀 🌻 عاشقتم ای پایه استوار زندگیم ⭐ 💐 ببخش اگر بعضی اوقات گستاخ بودم 🌀 ببخش اگر برایت آنگونه که میخواستی نبودم⚡ ...

عاشقتم ای یار همیشگی روزهایم❤ 🌸 عاشقتم ای دلیل آرامش زندگی ام 🍀 🌻 عاشقتم ای پایه استوار زندگیم ⭐ 💐 ببخش اگر بعضی اوقات گستاخ بودم 🌀 ببخش اگر برایت آنگونه که میخواستی نبودم⚡ دلم میگیرد برای غریبی ات مادر💖 دلم میسوزد برای زندگی ات مادر 💔 بهشت زیر ...

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد😭 😭 😭 😭

شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد😭 😭 😭 😭

😂 😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂

God forbid, give it to yourself🙏 ❤ خدا به خودت سپردمش هواشو داشته باش...

God forbid, give it to yourself🙏 ❤ خدا به خودت سپردمش هواشو داشته باش...

آرامش محـــــض ـــــــ...💔

آرامش محـــــض ـــــــ...💔

امتیازم شده

امتیازم شده " 122 "😪 بالاترین امتیاز " 232 "😭 خدااااا ینی میشه من نفر اول بشــــــم 😫 #امتیاز#شما#چن#شده؟؟؟😲

این بود زندگی...؟!

این بود زندگی...؟!

هه💔 😏

هه💔 😏

خنده بر لب میزنم :) تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت :):no_entry_sign:

خنده بر لب میزنم :) تا کس نداند راز من ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت :):no_entry_sign:

نیست شدنمان هم آرزوست ...هه😏

نیست شدنمان هم آرزوست ...هه😏

یکی از اینا ...

یکی از اینا ...

باور نکن...

باور نکن...

خیلی وقته بزرگ شدیم...

خیلی وقته بزرگ شدیم...

یه سلامی هم بکنیم به مداد رنگیا ...هه😏

یه سلامی هم بکنیم به مداد رنگیا ...هه😏