اینستاگرام لوکاس که بعد پاکیدش😭😥 #nct #nct127 #superm #kpop #wayv #shinee #ten #lucas #mark #taeyong #baekhyun #kai #taemin

اینستاگرام لوکاس که بعد پاکیدش😭😥 #nct #nct127 #superm #kpop #wayv #shinee #ten #lucas #mark #taeyong #baekhyun #kai #taemin

۱ هفته پیش
4K
هاااااا؟ 😐تن و لوکاس اکانت اینستاگرامشون رو ساختن ولی بعد پاکش کردن؟😑 آخه برای چی! #nct #nct127 #superm #wayv #kpop #ten #lucas #taeyong #mark #baekhyun #kai #taemin #shinee

هاااااا؟ 😐تن و لوکاس اکانت اینستاگرامشون رو ساختن ولی بعد پاکش کردن؟😑 آخه برای چی! #nct #nct127 #superm #wayv #kpop #ten #lucas #taeyong #mark #baekhyun #kai #taemin #shinee

۱ هفته پیش
4K
خدایی تا لیریکسو نگا نکردم، نفهمیدم اینا داشتن انگلیسی میخوندن😑 😑 #NCT #WayV #SuperM #Mark #Taeyong #Ten #Lucas #Baekhyun #Kai #Taemin #Kpop

خدایی تا لیریکسو نگا نکردم، نفهمیدم اینا داشتن انگلیسی میخوندن😑 😑 #NCT #WayV #SuperM #Mark #Taeyong #Ten #Lucas #Baekhyun #Kai #Taemin #Kpop

۱ هفته پیش
3K
HAPPY_HENDERY_DAY 🎉🎂😻😘💕 #nct #hendery #wayv #happy_hendery_day

HAPPY_HENDERY_DAY 🎉🎂😻😘💕 #nct #hendery #wayv #happy_hendery_day

۲ هفته پیش
2K
تولد بیست سالهگیت هپییییی🎉🎉🎂😻 HAPPY_HENDERY_DAY #nct #Wayv #Hendery #Happy_hendery_day

تولد بیست سالهگیت هپییییی🎉🎉🎂😻 HAPPY_HENDERY_DAY #nct #Wayv #Hendery #Happy_hendery_day

۲ هفته پیش
2K
#nct #mark #nct127 #superM #baekhyun #kai #taemin #ten #taeyong #lucas

#nct #mark #nct127 #superM #baekhyun #kai #taemin #ten #taeyong #lucas

۳ هفته پیش
4K
چرا مارک اینقدر خوشگلللللللل شده بود توی تریلر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ #mark #nct #nct127 #superM #baekhyun #kai #taemin #ten #taeyong #lucas

چرا مارک اینقدر خوشگلللللللل شده بود توی تریلر؟؟؟؟؟؟؟؟؟ #mark #nct #nct127 #superM #baekhyun #kai #taemin #ten #taeyong #lucas

۳ هفته پیش
5K
엔시티 유타 💙😍💖😻 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop

엔시티 유타 💙😍💖😻 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop

۴ هفته پیش
3K
엔시티 유타 😻😍😊 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop

엔시티 유타 😻😍😊 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop

۴ هفته پیش
2K
لی فلیکس!💕💙 اگه حتی با دیدن اسمش یه دنیای پاستلی رنگارنگ و پر از مهربونی و محبت به ذهنتون نمیاد پس هنوز خوب نشناختینش 💖 امروز تولدشه، تولد یه پسر فوق سافت، مهربون، دوست داشتنی ...

لی فلیکس!💕💙 اگه حتی با دیدن اسمش یه دنیای پاستلی رنگارنگ و پر از مهربونی و محبت به ذهنتون نمیاد پس هنوز خوب نشناختینش 💖 امروز تولدشه، تولد یه پسر فوق سافت، مهربون، دوست داشتنی و سخت کوشه. کسی که تو یه مدت زمان کم تونست یه زبون غیر از ...

۴ هفته پیش
37K
I see no different 😍 Yuta is a whole anime 🎌 #anime #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop #real life anime

I see no different 😍 Yuta is a whole anime 🎌 #anime #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop #real life anime

۲ شهریور 1398
4K
اون واقعا یه انیمه ست 😍😍🎌🎌 #yuta #nct #nct27 #nakamotoyuta #kpop #anime #handsome

اون واقعا یه انیمه ست 😍😍🎌🎌 #yuta #nct #nct27 #nakamotoyuta #kpop #anime #handsome

۲۹ مرداد 1398
5K
Japanese prince yuta 🎌🎌😍😍💖 #yuta #nct #nct127 #nakamotoyuta #kpop

Japanese prince yuta 🎌🎌😍😍💖 #yuta #nct #nct127 #nakamotoyuta #kpop

۲۹ مرداد 1398
3K
چِقَد کیوت 💕 😻 😊 #nct #nct127 #nctu #taeyong #cute #kpop

چِقَد کیوت 💕 😻 😊 #nct #nct127 #nctu #taeyong #cute #kpop

۲۹ مرداد 1398
4K
nakamoto yuta 😍😍😍 #nct #yuta #nct127 #nakamotoyuta #kpop

nakamoto yuta 😍😍😍 #nct #yuta #nct127 #nakamotoyuta #kpop

۲۹ مرداد 1398
3K
یوتا 💖 💖 💖 💖 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop #isac #handsome

یوتا 💖 💖 💖 💖 #nct #nct127 #yuta #nakamotoyuta #kpop #isac #handsome

۲۸ مرداد 1398
4K
و دوباره لورن گری و ان سی تی 127 #nct127 #nct #kpop #loren gray

و دوباره لورن گری و ان سی تی 127 #nct127 #nct #kpop #loren gray

۲۷ مرداد 1398
5K
#nct #nct127 #kpop #yuta #mark #jeahyun #johnny #doyoung #haechan #isac

#nct #nct127 #kpop #yuta #mark #jeahyun #johnny #doyoung #haechan #isac

۲۷ مرداد 1398
4K
لورن گِری وَ اِنسیتی۱۲۷ loren gray and nct 127 #nct127 #lorengray #nct #kpop

لورن گِری وَ اِنسیتی۱۲۷ loren gray and nct 127 #nct127 #lorengray #nct #kpop

۲۷ مرداد 1398
5K
nct lightstick 😻 #nct #nct127 #nctdream #nctu #kpop #lightstick

nct lightstick 😻 #nct #nct127 #nctdream #nctu #kpop #lightstick

۲۰ مرداد 1398
4K