خدایا [طُ]کٔیوٰ دٰاري،ك‌‌‌إِنقَدرآروْمٔي

Mr_Amin_M

هميشه قبل از بحث با هر كسى
دو تا سوال از خودتون بپرسيد
كجاى زندگيشم؟
كجاى زندگيمه؟
اگه جواب "هيچ جا"
بود بحث بيخود نكنيد!