خدایا [طُ]کٔیوٰ دٰاري،ك‌‌‌إِنقَدرآروْمٔي

Mr_Amin_M

هميشه قبل از بحث با هر كسى
دو تا سوال از خودتون بپرسيد
كجاى زندگيشم؟
كجاى زندگيمه؟
اگه جواب "هيچ جا"
بود بحث بيخود نكنيد!

هرچی که هستی باش فقط متعهد باش... AMiN📝

هرچی که هستی باش فقط متعهد باش... AMiN📝

ممکنه هنوز نرسیده باشم، اما قطعاً از دیروز، به مقصد نزدیکترم... من میسازم 👊 AMiN📝

ممکنه هنوز نرسیده باشم، اما قطعاً از دیروز، به مقصد نزدیکترم... من میسازم 👊 AMiN📝

پروفایلتون رو برید درست کنید فرنگیزها😉 😀 AMiN📝

پروفایلتون رو برید درست کنید فرنگیزها😉 😀 AMiN📝

ببین تو اینجور هستی؟؟؟ AMiN📝

ببین تو اینجور هستی؟؟؟ AMiN📝

‌ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هیچکس ﺩﺭﺍﺯ نکـﻦ تا ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ی اشتباهی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ کسی ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ AMiN📝

‌ﺩﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺍﺕ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ هیچکس ﺩﺭﺍﺯ نکـﻦ تا ﻣﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻃﺮﻩ ی اشتباهی ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﯽ کسی ﺍﺕ ﻧﺒﺎﺷﺪ AMiN📝

این چیزهاییه که خریدنی نیست AMiN📝

این چیزهاییه که خریدنی نیست AMiN📝

دارد همه چیز آن که تو را داشته باشد...! AMiN📝

دارد همه چیز آن که تو را داشته باشد...! AMiN📝

امروز به خودت قول بده هیچ نوع حال و هوای بدی را تحمل نکنی . تو در انتخاب افکارت قدرت داری پس فقط حال و هوای خوب رو انتخاب کن... AMiN📝

امروز به خودت قول بده هیچ نوع حال و هوای بدی را تحمل نکنی . تو در انتخاب افکارت قدرت داری پس فقط حال و هوای خوب رو انتخاب کن... AMiN📝

چنان زندگی راسخت گرفته ایم گویی سال ها قراراست باشیم! کاش یادبگیریم، رها کنیم، بگذریم گاهی بایدرفت... مابه آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم... زندگی کوتاه است! پس در لحظه زندگی کنید 🌙 ✨ AMiN📝

چنان زندگی راسخت گرفته ایم گویی سال ها قراراست باشیم! کاش یادبگیریم، رها کنیم، بگذریم گاهی بایدرفت... مابه آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم... زندگی کوتاه است! پس در لحظه زندگی کنید 🌙 ✨ AMiN📝

**🌺 عاشقی عشق اسارت نیست درک کن🌺 ** 🌿 اگرشماحسودباشید معلوم است که این احساس شماعشق نیست.. 🌿 اگرشمادرترس ونگرانی به سرمیبرید،روشن است که درحالت عشق نیستید.. 🌿 وقتی کسی را زیرسلطه ونفوذخود درمی آورید ...

**🌺 عاشقی عشق اسارت نیست درک کن🌺 ** 🌿 اگرشماحسودباشید معلوم است که این احساس شماعشق نیست.. 🌿 اگرشمادرترس ونگرانی به سرمیبرید،روشن است که درحالت عشق نیستید.. 🌿 وقتی کسی را زیرسلطه ونفوذخود درمی آورید این دیگرعشق نیست.. 🌿 پس وقتی فهمیدیدکه چه چیزعشق نیست واینها را کنارگذاشتید واثری ازترس ...

*جرات عذر خواهی داشته باشیم واسه کارامون* به آغوش تو محتاجم برای حس آرامش برای زندگی با تو، پر از شوقم، پر از خواهـش… مرا ببخش ای معنای زندگیم🎈 🌝 💙 AMiN📝

*جرات عذر خواهی داشته باشیم واسه کارامون* به آغوش تو محتاجم برای حس آرامش برای زندگی با تو، پر از شوقم، پر از خواهـش… مرا ببخش ای معنای زندگیم🎈 🌝 💙 AMiN📝

و چه دوستت دارم ها که نشد بگویم... AMiN📝

و چه دوستت دارم ها که نشد بگویم... AMiN📝

کاش می شد تشخیص داد؛ عاشق واقعی را،از عاشق بدلی شاید اینگونه کمتر ضربه می خوردیم...! AMiN📝

کاش می شد تشخیص داد؛ عاشق واقعی را،از عاشق بدلی شاید اینگونه کمتر ضربه می خوردیم...! AMiN📝

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی فقیرترین مردی!

دنیا هم که از آن تو باشد تا زمانی که درون قلب یک زن جایی نداشته باشی تا درون آوازهای عاشقانه زنی زندگی نکنی و سهمی از دلشوره های زنی نداشته باشی فقیرترین مردی! "شکسپیر" AMiN📝

ﺍﺯ ﻳﻪ ﺟﺎیے بہ ﺑﻌـﺪ ⇄ بہ ﺧـﻮﺩﺕ میگے ↯ ﺍﺻـﻠﻦ ﭼﻪ ☜ﺩﻟﻴﻠـــے☞ ﺩﺍﺭﻩ بہ ڪسے ﺑﮕـــــﻢ ﺣـــــﺎﻟﻢ ﺑــــﺪﻩ اﻭﻧــﺎ چیڪـار ﻣﻴﺘﻮنڹ ﻭﺍﺳــﻢ ڪنڹ؟ ﺟﺰ ﮔﻔـﺘﻦِ یہ ﺍﻟﻬــے ﺑﻤــﻴﺮﻡ😏 AMiN📝

ﺍﺯ ﻳﻪ ﺟﺎیے بہ ﺑﻌـﺪ ⇄ بہ ﺧـﻮﺩﺕ میگے ↯ ﺍﺻـﻠﻦ ﭼﻪ ☜ﺩﻟﻴﻠـــے☞ ﺩﺍﺭﻩ بہ ڪسے ﺑﮕـــــﻢ ﺣـــــﺎﻟﻢ ﺑــــﺪﻩ اﻭﻧــﺎ چیڪـار ﻣﻴﺘﻮنڹ ﻭﺍﺳــﻢ ڪنڹ؟ ﺟﺰ ﮔﻔـﺘﻦِ یہ ﺍﻟﻬــے ﺑﻤــﻴﺮﻡ😏 AMiN📝

مجید خراطها داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون غصه یعنی دلش نباشی ام قرصه یعنی اصلا حالتو نپرسه این یعنی داغون بی کس یعنی دلت همش ...

مجید خراطها داغون یعنی نباشی و بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون غصه یعنی دلش نباشی ام قرصه یعنی اصلا حالتو نپرسه این یعنی داغون بی کس یعنی دلت همش یه چیزیش هست یعنی بفهمی با یکی دیگست به روت نیاری مردی یعنی زمانی که ...