*~* بپرس بپرس😃 😍 این ینی دنیا هنوز قشنگیاشو داره😄😆

*~* بپرس بپرس😃 😍 این ینی دنیا هنوز قشنگیاشو داره😄😆

۷ تیر 1397
760
ایووووول😆 💪 ✌ من چقد از ساعت 6 خوشم میاد😐 😂 😁 😀

ایووووول😆 💪 ✌ من چقد از ساعت 6 خوشم میاد😐 😂 😁 😀

۶ تیر 1397
750
جا داره بگم: گیتار بنفشه روووووو😂😂😂😁😁😍😍

جا داره بگم: گیتار بنفشه روووووو😂😂😂😁😁😍😍

۳۱ خرداد 1397
762
یا جواب میدی یا میخورمت😆😆😂😁

یا جواب میدی یا میخورمت😆😆😂😁

۳۱ خرداد 1397
767
۳۱ خرداد 1397
752
۳۱ خرداد 1397
751
وقتی برا امیرعباس خیلی هنر به خرج میدی😆 ✌ چطوره؟

وقتی برا امیرعباس خیلی هنر به خرج میدی😆 ✌ چطوره؟

۳۰ خرداد 1397
748
وقتی فهمیدم بانو جان رو واسه سگش خونه نصف شدم😐👌

وقتی فهمیدم بانو جان رو واسه سگش خونه نصف شدم😐👌

۳۰ خرداد 1397
749
۳۰ خرداد 1397
750
۳۰ خرداد 1397
749
۳۰ خرداد 1397
748
۳۰ خرداد 1397
751
۳۰ خرداد 1397
752
۳۰ خرداد 1397
749
.....

.....

۳۰ خرداد 1397
750
بریم دریا🌊🎼

بریم دریا🌊🎼

۳۰ خرداد 1397
751
دق مرگ شدیم از بس نیومدی😑 @Jud1382

دق مرگ شدیم از بس نیومدی😑 @Jud1382

۲۰ خرداد 1397
753
مجری برنامه از حمید صفت پرسید: رابطه ت با امیرعباس گلاب خوبه؟ امیرعباس:خانم ما رابطمون خیلی خوبه فقط بچه دار نمیشیم😂😆 و اینجا بود که کل صحنه منفجر شد😂😁

مجری برنامه از حمید صفت پرسید: رابطه ت با امیرعباس گلاب خوبه؟ امیرعباس:خانم ما رابطمون خیلی خوبه فقط بچه دار نمیشیم😂😆 و اینجا بود که کل صحنه منفجر شد😂😁

۲۰ خرداد 1397
769
موی باز یا هپلی😁 👌

موی باز یا هپلی😁 👌

۲۰ خرداد 1397
750
۲۰ خرداد 1397
751