..... نی قرمزو تو پاکت شیر توت فرنگیم فرو میکنمو مک بزرگی ازش میزنم

..... نی قرمزو تو پاکت شیر توت فرنگیم فرو میکنمو مک بزرگی ازش میزنم " مثه همیشه شیرینو خوشمزس..." با صدای کوچیکی که از پاکته شیره چانیول خارج میشه نگامو به اون میدم اونم داشت با لبخند نگام میکردو شیر موزشو میخورد سوالی نگاش میکنمو سرمو تکون میدم زبونشو روی ...

۵ آذر 1398
240
امممم اولین فیکیه ک اپ میکنم... اگ خوشتون اومد لطفا لایکو کامنت بزارین

امممم اولین فیکیه ک اپ میکنم... اگ خوشتون اومد لطفا لایکو کامنت بزارین " چقد گرمه ..." پلکامو اهسته باز میکنم یکم تاره و نوره خورشید شدید که چه عرض کنم وحشیانه میخوره به چشمام طوری که انگار حتما باید کور شم از دستش بلند میشمو چشمامو میمالم زمین خیلی ...

۵ آذر 1398
6K
uwu...

uwu...

۳۰ آبان 1398
15