معصومه ظاهری

Masoumeh_Zaheri

معصومه ظاهری (شیلا)
✒ نویسنده/Writer
BookworM📚 🐛
تلگرام:
t.me/Masoumeh_Zaheri_Shila

دیگر همانند گذشته دلتنگت نمی شوم.... حتی دیگر گاه به گاه گریه هم نمی کنم..... در تمام جملاتی که نام تو درآنها جاری ست چشمانم پر نمی شود!!! تقویم روزهای نیامدنت راهم دور انداخته ام... ...

دیگر همانند گذشته دلتنگت نمی شوم.... حتی دیگر گاه به گاه گریه هم نمی کنم..... در تمام جملاتی که نام تو درآنها جاری ست چشمانم پر نمی شود!!! تقویم روزهای نیامدنت راهم دور انداخته ام... کمی خســـته ام کمی شکـــسته کمی هم نبودنت مرا تیره کرده است... اینکه چطور دوباره ...

۱۹ خرداد 1396
3K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
1K
۴ هفته پیش
2K
_عزیزم سِت کردی؟ +چیو؟ _اخلاقِ گوهتو با قیافه عنت😂

_عزیزم سِت کردی؟ +چیو؟ _اخلاقِ گوهتو با قیافه عنت😂

۳ هفته پیش
2K
بعضیا رو باید تو جوب شست، تا لجنا خوشحال بشن کثیف تر از خودشون هم هست😏

بعضیا رو باید تو جوب شست، تا لجنا خوشحال بشن کثیف تر از خودشون هم هست😏

۳ هفته پیش
2K
وقتی گوشیتو زیرو رو میکنی...

وقتی گوشیتو زیرو رو میکنی...

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
راهنمای زندگی...

راهنمای زندگی...

۳ هفته پیش
2K
🙂

🙂

۳ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
1K
۱۰ مهر 1398
3K
۱۰ مهر 1398
3K
۱۰ مهر 1398
3K
۱۰ مهر 1398
3K
۱۰ مهر 1398
3K