*~*مَـریَــم‍ گُـلـیِــشُـوُنَـم‍*~*

Mary_GoOoli

#کنکور۹۹
هر وقت فرق بینِ
آئیسم و دئیسم و
لیبرالیسم و امپریالیسم و
سوسیالیسم و رئالیسم و
سکولاریسم و اومانیسم و
متریالیسم و پروتستانتیسم رو
فهمیدی اونوقت بیا بگو #انسانی آسونه/:

INSTA= ❤ _marix.2002_❤ #FLOW_ME *-*❤

|#آدَمای‍ِ مَظلُوم‍ #نَمآیِ‍ سَگ‍ #صَفَت‍ِ دُورُو #بَرَم‍|

|کُوفتِه‍ قِلقِلیِ‍ فِسقِلی‍ِ وُرُوجَک‍ دآداَشَمَمَ‍|
#รɑɱɳɱ

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛ ✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ ؛ ✘ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ✘

۳ هفته پیش
5K
فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسی نمیفهمه چمونه !

فک کنم ‏مارو بد خط نوشتن که کسی نمیفهمه چمونه !

۳ هفته پیش
5K
|مَــن قَلـب‍ نَـدآرَم‍ تُـــویی کِــه‍ تو ســـینَم‍ میتَـــپی..♡|

|مَــن قَلـب‍ نَـدآرَم‍ تُـــویی کِــه‍ تو ســـینَم‍ میتَـــپی..♡|

۴ هفته پیش
6K
|مَــن‍ زِنــدِگیمو دُوس‍ دآرَم بِـه‍ شَـرطی کِــه‍

|مَــن‍ زِنــدِگیمو دُوس‍ دآرَم بِـه‍ شَـرطی کِــه‍ "ط❤ ُ" کِـــــ🙃 ــــنـآرَم‍ بـآشی☇...!|

۴ هفته پیش
5K
زندگیمه❤ زندگیشم💙 ما دوتا قهر میکنیم🤕 دعوا میکنیم😣 ولی ی تار مو همو☝ 🙃 با دنیا عوض نمیکنیم🌍 ❌ خدا جونم👐 مواظبش باش😇 ☇ خستگیاش واسه خودم☺ درداش واسه خودم⚘ سلامتی منم بزن به حسابش🙃 ...

زندگیمه❤ زندگیشم💙 ما دوتا قهر میکنیم🤕 دعوا میکنیم😣 ولی ی تار مو همو☝ 🙃 با دنیا عوض نمیکنیم🌍 ❌ خدا جونم👐 مواظبش باش😇 ☇ خستگیاش واسه خودم☺ درداش واسه خودم⚘ سلامتی منم بزن به حسابش🙃 خودم هیچی نمیخوام(:

۴ هفته پیش
5K
زندگیمه❤ زندگیشم💙 ما دوتا قهر میکنیم🤕 دعوا میکنیم😣 ولی ی تار مو همو☝ 🙃 با دنیا عوض نمیکنیم🌍 ❌ خدا جونم👐 مواظبش باش😇 ☇ خستگیاش واسه خودم☺ درداش واسه خودم⚘ سلامتی منم بزن به حسابش🙃 ...

زندگیمه❤ زندگیشم💙 ما دوتا قهر میکنیم🤕 دعوا میکنیم😣 ولی ی تار مو همو☝ 🙃 با دنیا عوض نمیکنیم🌍 ❌ خدا جونم👐 مواظبش باش😇 ☇ خستگیاش واسه خودم☺ درداش واسه خودم⚘ سلامتی منم بزن به حسابش🙃 خودم هیچی نمیخوام(:

۴ هفته پیش
5K
|مآ فَرآمُوش‍ نِمی‌ِکُنیم‍ فَقَط دیِگِه‍ بِه‍ رُوتُون‍ نِمیآرِیم‍ ..|

|مآ فَرآمُوش‍ نِمی‌ِکُنیم‍ فَقَط دیِگِه‍ بِه‍ رُوتُون‍ نِمیآرِیم‍ ..|

۱ اسفند 1398
22K
مواظب باش به کی دست میدی وگرنه همه چیتو از دست میدی !

مواظب باش به کی دست میدی وگرنه همه چیتو از دست میدی !

۱ اسفند 1398
7K
۱۷ بهمن 1398
7K
۱۷ بهمن 1398
7K
۱۰ بهمن 1398
7K
۱۰ بهمن 1398
7K
∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹

۹ دی 1398
11K
عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥 😹 🚫 🌿

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥 😹 🚫 🌿

۹ دی 1398
11K
۶ دی 1398
8K
۶ دی 1398
8K
زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚 🌵

زندگی من مثل ماهی گیری تو صحرا میمونه🌚 🌵

۲۰ آذر 1398
5K
تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

تو این دنیا تا سنگ نباشی کسی ازت بُت نمیسازه...

۲۰ آذر 1398
5K
#قَشَنگ‌تَرین‌حِسِ‌دُنیآ

#قَشَنگ‌تَرین‌حِسِ‌دُنیآ

۱۴ آذر 1398
5K
#قَشَنگ‌تَرین‌حِسِ‌دُنیآ

#قَشَنگ‌تَرین‌حِسِ‌دُنیآ

۱۴ آذر 1398
5K