mArYaM85

Mari85

عقل یا قلب


بزرگترین دوراهی بشریت...!

کدوم نظر بدید لطفا

کدوم نظر بدید لطفا

۲۴ آبان 1398
24
fuck

fuck

۱۹ آبان 1398
51
اگه من برم جاده واسه دشمنام باز میشه پس نمیرم

اگه من برم جاده واسه دشمنام باز میشه پس نمیرم

۱۳ آبان 1398
45
هم نظر بدید هم لایک کنین

هم نظر بدید هم لایک کنین

۱۳ آبان 1398
24
من خاصتم چون اینو خود خودم خاصتم

من خاصتم چون اینو خود خودم خاصتم

۱۰ آبان 1398
22
میدونی ادم کی قد میکشه وقتی دور بعضی هارو خط بکشه

میدونی ادم کی قد میکشه وقتی دور بعضی هارو خط بکشه

۱۰ آبان 1398
22
لایک یادتون نره

لایک یادتون نره

۹ آبان 1398
18
۶ آبان 1398
17
اگه نمیتونید قشنگ تر ازتنهایی های هم باشید وقت همدیگه رو نگرید

اگه نمیتونید قشنگ تر ازتنهایی های هم باشید وقت همدیگه رو نگرید

۵ آبان 1398
23
تورا من چشم به راهم

تورا من چشم به راهم

۲۹ مهر 1398
19
به دهان دنیا اشک هایمان طعم دل چسبی میداد

به دهان دنیا اشک هایمان طعم دل چسبی میداد

۲۹ مهر 1398
20
زندگه فقط یه قانون داره کوچک ترین اشتباه بزرگترین تابان

زندگه فقط یه قانون داره کوچک ترین اشتباه بزرگترین تابان

۲۹ مهر 1398
24
یادت باشه در زندگی خود یک مهر بزرگ باطل شد داشته باشی

یادت باشه در زندگی خود یک مهر بزرگ باطل شد داشته باشی

۲۷ مهر 1398
31
ما به خورشید اعتماد کردیم و چتر نبردیم ولی ناگهان باران زد این مثال برای ادم ها هم صدق میکند

ما به خورشید اعتماد کردیم و چتر نبردیم ولی ناگهان باران زد این مثال برای ادم ها هم صدق میکند

۲۷ مهر 1398
22
گاهی درشتاب زندگی... گوشه ای با ایست و بگو میدانم که ٬ هستی خدا

گاهی درشتاب زندگی... گوشه ای با ایست و بگو میدانم که ٬ هستی خدا

۲۶ مهر 1398
19
تلخ که باشی مگس دورت کمتره!!!!

تلخ که باشی مگس دورت کمتره!!!!

۲۶ مهر 1398
20
۱۹ مهر 1398
18
۱۹ مهر 1398
17
همه راستشو بگن

همه راستشو بگن

۱۸ مهر 1398
19
fuck off

fuck off

۱۱ مرداد 1398
33