۳ دی 1397
431
۲۱ آذر 1397
411
۲۱ آذر 1397
411
۲۱ آذر 1397
412
۲۱ آذر 1397
407
۲۱ آذر 1397
409
۲۱ آذر 1397
407
❤ساغرم تولدت مبارک❤

❤ساغرم تولدت مبارک❤

۹ آذر 1397
451
پشت سر آدمها حرف بزنید . از غایب های جمع ، خوب بگویید ، حتی اگر بدترین آدم های روی زمین هستند . روزی به گوش شان میرسد که تو از آنها خوب گفته ای ...

پشت سر آدمها حرف بزنید . از غایب های جمع ، خوب بگویید ، حتی اگر بدترین آدم های روی زمین هستند . روزی به گوش شان میرسد که تو از آنها خوب گفته ای ، بی اختیار سعی میکنند که خوب شوند و خوب باشند . بشوند درست مثل ...

۳ آذر 1397
428
۳۰ آبان 1397
412
You're still someone that I write about..! تو هنوز همونی هستی که من دربارش مینویسم

You're still someone that I write about..! تو هنوز همونی هستی که من دربارش مینویسم

۳۰ آبان 1397
411
۳۰ آبان 1397
467
۱۰ مهر 1397
410
۱۰ مهر 1397
412
۱۰ مهر 1397
419
۷ مهر 1397
414
#my_life

#my_life

۶ مهر 1397
409
۶ مهر 1397
413
#رفیق

#رفیق

۶ مهر 1397
420
۶ مهر 1397
412