_رمان زندگی دوباره_

Mahshades

دوستان این پیج ارائه شده ی دوتا رمان ب نام
همزاد ک به پایان رسیده و رمان زندگی دوباره ک درحال تایپ هست

#طنز 😂😂

#طنز 😂😂

۲۱ خرداد 1398
210
#طنز

#طنز

۲۱ خرداد 1398
161
#عکس_نوشته #طنز

#عکس_نوشته #طنز

۲۱ خرداد 1398
192
عشق بازیاش...

عشق بازیاش...

۲۱ خرداد 1398
226
انسانها؛ نمی دانند که تجربه نوعی شکست است باید همه چیزت را از دست بدهی تا ذره ای بفهمی...✔❤ آلبر_کامو

انسانها؛ نمی دانند که تجربه نوعی شکست است باید همه چیزت را از دست بدهی تا ذره ای بفهمی...✔❤ آلبر_کامو

۲۰ خرداد 1398
1K
رمان همزاد پارت۱۰۸ #اشکان ددبازشد سرمو بلند کردم نگاه تعجب بار مامان روی صورت زخم شدم بود توجه ای نکردم و خواستم به سمت اتاقم برم که دستم توستش کشیده شد. -اشکان -مامان میخوام تنها ...

رمان همزاد پارت۱۰۸ #اشکان ددبازشد سرمو بلند کردم نگاه تعجب بار مامان روی صورت زخم شدم بود توجه ای نکردم و خواستم به سمت اتاقم برم که دستم توستش کشیده شد. -اشکان -مامان میخوام تنها باشم چیزی نگفت دراتاقو باز کردم و قبل از واردشدنم گفتم: -مامان به آر پریدسرحرفم ...

۲۱ خرداد 1398
2K
#پارت چهل و یک ...... #جانان.... وای خدا دارم از حرص میترکم ....مرتیکه یالقوز منو رسما کرده نوکرش...یه بلایی سرت بیارم که از این کارت پشیمون بشی....ولی واقعا من مثل یه حیوون با وفا ازش ...

#پارت چهل و یک ...... #جانان.... وای خدا دارم از حرص میترکم ....مرتیکه یالقوز منو رسما کرده نوکرش...یه بلایی سرت بیارم که از این کارت پشیمون بشی....ولی واقعا من مثل یه حیوون با وفا ازش میترسم... خدایش کار من اون قدا هم بد نبودا ....من که کاری خاصی نکردم...کردم؟؟؟؟ پوف ...

۱۷ خرداد 1398
774
How wonderful You are babe 💙

How wonderful You are babe 💙

۱۹ خرداد 1398
216
^-^

^-^

۲۹ آبان 1397
175
۱۳ خرداد 1398
178
#کامنت‌پلیز^^

#کامنت‌پلیز^^

۳۰ اردیبهشت 1398
221
#هه^^

#هه^^

۳۱ اردیبهشت 1398
325
#مدرسه‌و‌درس‌و‌امتحان‌خر‌است😬

#مدرسه‌و‌درس‌و‌امتحان‌خر‌است😬

۱ خرداد 1398
214
#به‌سلامتیمون^^

#به‌سلامتیمون^^

۳ خرداد 1398
213
۴ خرداد 1398
211