دو دلیل داره ک چرا ما به بقیه اعتماد نمیکنیم اولیش اینه که اونا رو نمیشناسیم دومیش اینه که اونارو میشناسیم

دو دلیل داره ک چرا ما به بقیه اعتماد نمیکنیم اولیش اینه که اونا رو نمیشناسیم دومیش اینه که اونارو میشناسیم

۴ ساعت پیش
2K
واسه اونایی که لبخندتو کشتن گریه نکن...

واسه اونایی که لبخندتو کشتن گریه نکن...

۴ ساعت پیش
686
۱۷ ساعت پیش
4K
تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه

تنهایی با ارزشه چون خالی از آدمای بی ارزشه

۱۷ ساعت پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
371
۳ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
514
۵ روز پیش
463
۶ روز پیش
465