۱۳ ساعت پیش
1K
السلام وعلیک یاعلی ابن موسی الرضا

السلام وعلیک یاعلی ابن موسی الرضا

۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
۱۳ ساعت پیش
1K
یکی یدونم💖

یکی یدونم💖

۱ روز پیش
1K
ماسوله گردی😍😚

ماسوله گردی😍😚

۳ روز پیش
965
به پاس اولین بوسه ای که پدرم به رسم مهر در اولین ساعات تولد به گونه ام زد و من نفهمیدم:و به یاد سوزنده ترین بوسه ی اخر که من به رسم وداع به صورتش ...

به پاس اولین بوسه ای که پدرم به رسم مهر در اولین ساعات تولد به گونه ام زد و من نفهمیدم:و به یاد سوزنده ترین بوسه ی اخر که من به رسم وداع به صورتش زدم و او نفهمید: یادش را گرامی میدارم♥ده سال گذشت😔♥

۲۹ خرداد 1398
6K
داماد:به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برای زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو و…فادار تو خواهم بود در هر ...

داماد:به نام نامی یزدان تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان ، برای زیستن با تو میان این گواهان ، بر لب آرم این سخن با تو و…فادار تو خواهم بود در هر لحظه هر جا ، پذیرا میشوی آیا؟ عروس: پذیرا میشوم مهر تو را از جان ...

۲۲ خرداد 1398
18K
۹ خرداد 1398
3K
۹ خرداد 1398
3K
۲۹ اردیبهشت 1398
2K
۲۹ اردیبهشت 1398
2K