محمد(❤یاحسین❤)

MOHAAAMmAdD

حتمابخونیدتانظرتون دربارم عوض شه....
سلام....خوبید؟

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

معرفی:آدم معتقدیم ویه سری مسائل خیلی برام مهمه...مثله:حجاب ونمازوروزه وپیامبرواماماوقرآن فقط همین روقبول دارم.
دین ازسیاست جداس...
مرجع تقلیدم قرآن واحادیث پیامبرومعصومینه...مرجع تقلیدندارم چون هیچکس ازاون آخوندهاروقبول ندارم.

اگرم باهام مخالفی قبل اینکی زرزر کنی وجواب بدتربگیری شرّت روکم کن....

تهرانی ام_نیروهوایی(شمال شرق)

قد:۱۹۰
وزن:۱۰۶
ورزش:ازورزش متنفرم ولی بجاش رژیم دارم وکلی وزن کم کردم.

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد خــــــــــٌـــــدایا مًنو ...

حال و هوای اینروزهایم حال و هوای عروسک آویزان به آینه ی ماشینیست که برایش مهم نیست که داخل چه نوع ماشینی باشد حرف نمیزند نگاه نمیکند نفس نمیکشد فقط و فقط میرقصد خــــــــــٌـــــدایا مًنو بٍبًخش...!! ڪسے ڪٍھ دیروز ''داشتًنش'' رو اًزت میخواستًمـ اٍمروز '' فًراموش ڪردًنٍش رو اًزت میخوامـ ...

۹ آذر 1397
10K
موهای دستم وپام داره میریزه...به دکترم گفتم گفت به خاطرفشارعصبیِ زیاده....پاهام خیلی خوشگل بود😢😢😢داره صاف میشه....دوسش داشتم پامو....خداازش نگذره که منواینجوری کرد....

موهای دستم وپام داره میریزه...به دکترم گفتم گفت به خاطرفشارعصبیِ زیاده....پاهام خیلی خوشگل بود😢😢😢داره صاف میشه....دوسش داشتم پامو....خداازش نگذره که منواینجوری کرد....

۹ آذر 1397
8K
۹ آذر 1397
6K
😢😢😢😢

😢😢😢😢

۹ آذر 1397
9K
۹ آذر 1397
10K
بهترین چت عمرم...

بهترین چت عمرم...

۹ آذر 1397
13K
ازجاده چالوس میرم مشهد=به یه تیردونشون

ازجاده چالوس میرم مشهد=به یه تیردونشون

۹ آذر 1397
11K
خخخ وااای

خخخ وااای

۹ آذر 1397
8K
ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون ...

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

۸ آذر 1397
9K
ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون ...

ازاین به بعدمن به جای قلب سنگ روتوسینم نشوندم.دیگه عاشق نیستم.دیگه گریه نمیکنم.دیگه زجه نمیزنم.دیگع عاشق نمیشم.دیگه نمیزارم به خاطرکسی پام به تیمارستان بکشه...من دیگع معنی عشقونمیفهمم...دیگه نمیفهمم گوش بزنگ بودن.دیگه بادیدن شماره ناشناس چهارستون بدنم نمیلرزه....دیگع منتظرکسی نمیشینم.دیگه چشای سبزشویادم نمیاد....دیگه نمیشناسمش....وعشق برای همیشه درقلب من مرده....

۸ آذر 1397
12K
نظرتون دربارش؟

نظرتون دربارش؟

۸ آذر 1397
10K
ولله لایحب الظالمین....

ولله لایحب الظالمین....

۸ آذر 1397
11K
الهی آمییئییین...

الهی آمییئییین...

۸ آذر 1397
8K
لیست پخشم😌😌😌😌😌

لیست پخشم😌😌😌😌😌

۸ آذر 1397
8K
منودوستم شب عروسی....کدوممون قشنگ تریم؟خواهشاجواب

منودوستم شب عروسی....کدوممون قشنگ تریم؟خواهشاجواب

۸ آذر 1397
9K
باتوچشمامومیبندم...باتوبیدارمیشم....من برات یارمیشم...یاروفادارمیشم...

باتوچشمامومیبندم...باتوبیدارمیشم....من برات یارمیشم...یاروفادارمیشم...

۸ آذر 1397
11K
چندشب پیش عروسی رفتم‌‌‌...جوراب دامادوکجای دلم بزارم؟

چندشب پیش عروسی رفتم‌‌‌...جوراب دامادوکجای دلم بزارم؟

۸ آذر 1397
7K
عجب گازی😈😈😈

عجب گازی😈😈😈

۸ آذر 1397
8K
*چهارنمازدورکعتیه*مخصوص امروز

*چهارنمازدورکعتیه*مخصوص امروز

۸ آذر 1397
8K
متنوبخونید😢😢😢ازهیچ آدمی به اندازه یه آدم عاشق نمیشه یه دله سیر سو استفاده کرد.... اینومعشوقه بی انصاف خوب خوووووب میدونه.... دلم گرفته ازاینکه هستی ومن ندارمت.... ازنگاهم رفتی وداردخدایی میکندبغض های از رگ گردن به ...

متنوبخونید😢😢😢ازهیچ آدمی به اندازه یه آدم عاشق نمیشه یه دله سیر سو استفاده کرد.... اینومعشوقه بی انصاف خوب خوووووب میدونه.... دلم گرفته ازاینکه هستی ومن ندارمت.... ازنگاهم رفتی وداردخدایی میکندبغض های از رگ گردن به من نزدیک تر.... به سلامتی خودم که یه روزخوش تواین دنیای لعنتی ندیدم... خدامی داند ...

۸ آذر 1397
8K