♬❥✾MรŦαԲԹ✾❥♬

MCTFA

در شــہــر کــور هــا درد هــا کــہ ز بیــنایــی دارم

wenn jemand dich liebt, sagt er es dir nur einmal und zeigt es dir 10mal .!. ڪسی ڪه دوستت داره ۱ بار بهت میگه و ۱۰ بار بهت ثابت میڪنه .!.

wenn jemand dich liebt, sagt er es dir nur einmal und zeigt es dir 10mal .!. ڪسی ڪه دوستت داره ۱ بار بهت میگه و ۱۰ بار بهت ثابت میڪنه .!.

۱۴ فروردین 1396
33K