MASIHA

MASIHA000

لیسانس حقوق


ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﻦ ...
ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺁﺩﻣﻬﺎ
ﺍﯾﻨﻘﺪﺭ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ،

ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ، ﺫﺍﺕ ﺗﮏ ﺗﮏ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﻭ ﺗﻮ ﻣﯿﺮﻧﺠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ
ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺗﻬﺎﯼ ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ ﯼ ﺯﻭﺩ ﻫﻨﮕﺎﻣﺖ ...
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﯽ
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،
ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ
ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺖ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﺯﻣﯿﻨﺖ ﺯﺩﻩ ﺍﻧﺪ!!!
ﺁﻧﻘﺪﺭ ﻣﺤﮑﻢ
ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎﯾﺖ ﺭﺍ
ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯼ ...

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻦ
ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﺳﺖ
ﺫﻫﻨﺖ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺑﯽ ﻭ ﺑﺪﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﭘﺮ ﻧﮑﻦ
ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻗﺸﻨﮕﺸﺎﻥ ﺩﻝ ﻧﺒﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ ﻧﺎﺯﯾﺒﺎﯾﺸﺎﻥ ﻧﺮﻧﺞ ..

واقعیت این است که برای هیچ کدام از ما نیمه‌ای وجود ندارد. نیمه‌ای نیست تا گم هم بشود. بدنبال نیمه گمشده‌ی خود گشتن اشتباه محض است! زیرا ما اصلا نیمه نیستیم. هر کدام از ما ...

واقعیت این است که برای هیچ کدام از ما نیمه‌ای وجود ندارد. نیمه‌ای نیست تا گم هم بشود. بدنبال نیمه گمشده‌ی خود گشتن اشتباه محض است! زیرا ما اصلا نیمه نیستیم. هر کدام از ما یک «من» هستیم. «من»ی که باید قوی، مستقل، شاد و آزاد باشد. درست همانطور که ...

۱ آذر 1398
479
همه چیز هم قرار نیست آنقدر عاشقانه که خیال میکردی باشد. در واقع ، بعدا که حقیقت را تجربه کنی میبینی با خیال متفاوت است . مثلا ممکن است خیال کنی عاشق است، اما یک ...

همه چیز هم قرار نیست آنقدر عاشقانه که خیال میکردی باشد. در واقع ، بعدا که حقیقت را تجربه کنی میبینی با خیال متفاوت است . مثلا ممکن است خیال کنی عاشق است، اما یک شب ناگهان بفهمی تنها کمی ، خیلی کم مجذوبت شده! یا حتی خیال کنی مال ...

۱ آذر 1398
279
ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ

ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﺎ " ﮐﻤﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ " ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻣﻦ " ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﺯﯾﺎﺩ " ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦِ ﺗﻤﺎﻡ ﻭ ﮐﻤﺎﻝ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﻏﺮﻕ ﺷﺪﻥ ﯾﮏ ﺟﻮﺭ ﺩﯾﻮﺍﻧﮕﯽ ﻣﺤﺾ ﻣﺜﻞ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﻨﯽ ﺗﺸﻨﻪ، ﺑﻪ ﺧُﻨﮑﺎﯼ ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭﮤ ﯾﮏ ﺁﻫﻨﮓ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﻣﻮﺝ ...

۱۵ تیر 1398
370
خیلی وقته یاد دادم به خودم کلمه‌ها، رفتارها، محبت‌ها حرمت دارن ِ.. یاد گرفتم که عزیزم و فداتم و جانم رو فقط برای کسی بذارم که واقعا عزیزه، که وقتی صدام میزنه واقعا از جون ...

خیلی وقته یاد دادم به خودم کلمه‌ها، رفتارها، محبت‌ها حرمت دارن ِ.. یاد گرفتم که عزیزم و فداتم و جانم رو فقط برای کسی بذارم که واقعا عزیزه، که وقتی صدام میزنه واقعا از جون و دل جوابشُ میدم... یاد گرفتم احترام گذاشتن با ابراز محبت‌های فِیک فرق داره که ...

۱۵ تیر 1398
241
میـخواهم یک خودکار قرمز بـردارم و زیر ثانیـه هایِ بـودنت خط بکشم حسـاب و کتابِ بودنِ اندکِ تـو .. و افـکار بی انتـهایِ من در جسـتجویِ تو ... میـخواهـم حسـاب کنم، اگـر نبـودی به چه ...

میـخواهم یک خودکار قرمز بـردارم و زیر ثانیـه هایِ بـودنت خط بکشم حسـاب و کتابِ بودنِ اندکِ تـو .. و افـکار بی انتـهایِ من در جسـتجویِ تو ... میـخواهـم حسـاب کنم، اگـر نبـودی به چه چیـز هایی آن زمان میـتوانسـتم بی اندیـشم .. و چه چیـزها و چه آدم هـایی ...

۱۳ تیر 1398
274
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران.. فردا تولد یکی از بهترینهای ویس.. داداش مجید (اریا) هست... مردی بزرگوار و خوش فرهنگ که در دوستی سر امد خوبان است.. داداش مجید.. از صمیم ...

سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و بزرگواران.. فردا تولد یکی از بهترینهای ویس.. داداش مجید (اریا) هست... مردی بزرگوار و خوش فرهنگ که در دوستی سر امد خوبان است.. داداش مجید.. از صمیم قلب تولدت رو تبریک عرض میکنم و برای شما و خانواده محترم..بهترینها رو ارزو میکنم.. ...

۱۴ آبان 1396
230
دوست که باشی، فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد، دور باشی یا نزدیک، رفاقت فاصله ها را پر می کند، گاهی با حرف، گاهی با سکوت، نسبت ها بی معنی می شوند. دوست ...

دوست که باشی، فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد، دور باشی یا نزدیک، رفاقت فاصله ها را پر می کند، گاهی با حرف، گاهی با سکوت، نسبت ها بی معنی می شوند. دوست که باشی، فرقی نمی کند کدام خون در رگهایمان است، از کدام نسلیم یا کدام ...

۱ شهریور 1396
226
در این هجوم فراموشی ها... قدم میزنم... چه مشتاق... یادت را... با توام ای همیشه آشنا... اوج میگیرم در آسمان بودنت... در این اندیشه ... که دوست یگانه معبودیست که... جهانی رفاقت برایش کم است...!! ...

در این هجوم فراموشی ها... قدم میزنم... چه مشتاق... یادت را... با توام ای همیشه آشنا... اوج میگیرم در آسمان بودنت... در این اندیشه ... که دوست یگانه معبودیست که... جهانی رفاقت برایش کم است...!! به رسم مهر... شادمانم از روز میلادت وبرایت خواستارم... لحظه لحظه بهار را... آسمان خنده ...

۶ اردیبهشت 1396
228
دوستی شاید یک اتفاق ساده باشد که گاهی آرام و بی صدا رخ میدهد که از پشت این قاب شیشه ای میتوان زیباترین احساس ها رو بهم منتقل کرد که از ته نسبت های نداشته ...

دوستی شاید یک اتفاق ساده باشد که گاهی آرام و بی صدا رخ میدهد که از پشت این قاب شیشه ای میتوان زیباترین احساس ها رو بهم منتقل کرد که از ته نسبت های نداشته میتوان همدیگر رو دوست داشت که با تمام ندیدن ها می توان وجود قشنگ و ...

۲۱ فروردین 1396
228
مهربان چه لطیف است حس اغازی دوباره وچه زیباست رسیدن دوباره روز وچه اندازه عجیب ست روز ابتدایی بودن وچه اندازه شیرین ست امروز روز بودن روز تو روزی که تو اغاز شدی و ساده ...

مهربان چه لطیف است حس اغازی دوباره وچه زیباست رسیدن دوباره روز وچه اندازه عجیب ست روز ابتدایی بودن وچه اندازه شیرین ست امروز روز بودن روز تو روزی که تو اغاز شدی و ساده میگویم حس بودن دوباره ات مبارک تولدت مبارک ... امروز تولد یکی از بهترینهای ویس.هست. ...

۱ فروردین 1396
226
میگن دوست داشتن نشونه داره. مثلا اینکه کسی که دوستت داره کنارت احساس ارامش کنه.و تو هم همینطور. پس اگه دیدی کسی که میگه دوستت داره. اروم نیست و گریه میکنه و حالش خوب نیست.با ...

میگن دوست داشتن نشونه داره. مثلا اینکه کسی که دوستت داره کنارت احساس ارامش کنه.و تو هم همینطور. پس اگه دیدی کسی که میگه دوستت داره. اروم نیست و گریه میکنه و حالش خوب نیست.با اینکه تو کنارش هستی. بدون که اشکاش واسه کسی دیگه است. خودتو گول نزن... 95/12/17

۱۷ اسفند 1395
239
کسی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... کسی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک ...

کسی را نگه دار که بداند ده ثانیه مانده به انفجار ؛ کدام سیم را قطع کند که قصه نمیرد و از دست نرود ... کسی را انتخاب کن که اسلحه اش قبل از شلیک قفل میکند و خنجرش از شدت بی تجربگی بریدن بلد نباشد ! از همان هایی ...

۱۱ اسفند 1395
233
این که باورت نشود از جانب کسی که دوستش داشته ای و یا حتی دوستت بوده، زخمی خورده ای، فقط باور توست و ربطی به قوانین عالم امکان ندارد. قانون نوشته ی

این که باورت نشود از جانب کسی که دوستش داشته ای و یا حتی دوستت بوده، زخمی خورده ای، فقط باور توست و ربطی به قوانین عالم امکان ندارد. قانون نوشته ی "از هر دست بدهی از همان دست می گیری"، گاهی چند هیچ می بازد به قوانین نانوشته ! ...

۱۹ بهمن 1395
227
🔻 تو خیلی خوب بلد بودی اَدای آدم هایی را در بیاوری که عاشقند... خوب بلد بودی شبیه آدم هایی بشوی که دوست داشتن را بلدند... آنقدر تظاهر کردی به عاشقی که....من که هیچ، خودت ...

🔻 تو خیلی خوب بلد بودی اَدای آدم هایی را در بیاوری که عاشقند... خوب بلد بودی شبیه آدم هایی بشوی که دوست داشتن را بلدند... آنقدر تظاهر کردی به عاشقی که....من که هیچ، خودت هم این نقش بازی کردن ها را باور کردی... باور کردی و فکر کردی که ...

۱۹ بهمن 1395
225
همه چیز هم قرار نیست آنقدر عاشقانه که خیال میکردی باشد. در واقع ، بعدا که حقیقت را تجربه کنی میبینی با خیال متفاوت است . مثلا ممکن است خیال کنی عاشق است، اما یک ...

همه چیز هم قرار نیست آنقدر عاشقانه که خیال میکردی باشد. در واقع ، بعدا که حقیقت را تجربه کنی میبینی با خیال متفاوت است . مثلا ممکن است خیال کنی عاشق است، اما یک شب ناگهان بفهمی تنها کمی ، خیلی کم مجذوبت شده! یا حتی خیال کنی مال ...

۱۹ بهمن 1395
232
شهر که خاموش شود... همه‌ آن کسانی که می‌خواهند من و تو با هم نباشیم، که می خوابند... دستت را می‌گیرم و می‌برم به کوچه‌های شهر، می‌برم آنجا که عاشق‌ها خاطره دارند، که نکند توی ...

شهر که خاموش شود... همه‌ آن کسانی که می‌خواهند من و تو با هم نباشیم، که می خوابند... دستت را می‌گیرم و می‌برم به کوچه‌های شهر، می‌برم آنجا که عاشق‌ها خاطره دارند، که نکند توی دفترچه‌ی روزانه‌مان این جا از قلم بیوفتد. به جک‌های بی‌مزه‌ات قاه‌قاه می‌خندم... و مدت‌ها با ...

۱۸ بهمن 1395
284
گویی

گویی "دوست داشتن"با من قهر کرده است پشتش را کرده به من و هر چه صدایش میکنم انگار نه انگار اینهمه نازش را کشیدم گفتم اصلاً هر چه بگویی به روی جفت چشمانم حتی نگاهم نمیکند حق دارد... سراغش را نگرفتم بی محلی کردم بهش سالهای سال صدایم زد و ...

۱۸ بهمن 1395
226
بترس از کسی که مختصات تو را میداند ... هندسه روحت را میشناسد، و میانبرهای دلت را بلد است، او بهتر از هر کسی میتواند معادلات زندگیت را غلط حل کند ؛ از ارتفاع دلت ...

بترس از کسی که مختصات تو را میداند ... هندسه روحت را میشناسد، و میانبرهای دلت را بلد است، او بهتر از هر کسی میتواند معادلات زندگیت را غلط حل کند ؛ از ارتفاع دلت بالا برود ، و قاعده حیاطت را بهم بریزد ، دلت را بازیچه کند و ...

۱۸ بهمن 1395
233
برایش نوشتم: جانم! نفس میکشم هنوز و امیدی به زنده ماندنم هست بیا! بیا و همه چیز را از نو شروع کنیم اینجا هوای بدونِ تو خفه ام میکند... پیغامم را دید لبخندی زد و ...

برایش نوشتم: جانم! نفس میکشم هنوز و امیدی به زنده ماندنم هست بیا! بیا و همه چیز را از نو شروع کنیم اینجا هوای بدونِ تو خفه ام میکند... پیغامم را دید لبخندی زد و چه تلخ همه چیز را "تکذیب"کرد رفت! 95/11/11

۱۱ بهمن 1395
228
اجازه میدهی آرزویت کنم؟ من از خیرِ در آغوش گرفتنت گذشتم... بگذار دلخوشِ رویاهایم باشم بگذار همه بگویند

اجازه میدهی آرزویت کنم؟ من از خیرِ در آغوش گرفتنت گذشتم... بگذار دلخوشِ رویاهایم باشم بگذار همه بگویند "بیچاره دیوانه شده" من کاری با این حرف ها ندارم فقط میخواهم صبح ها زودتر از تو بیدار شوم موهایت را شانه کنم دکمه های پیراهنت را ببندم دستم را روی صورتت ...

۱۱ بهمن 1395
225