فصل جدید یانگوم👈 خاطرات نور لینک دانلود قسمت 1 و 2 فصل جدید👇 👇 http://dlroozane.net/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF/

فصل جدید یانگوم👈 خاطرات نور لینک دانلود قسمت 1 و 2 فصل جدید👇 👇 http://dlroozane.net/%D8%AF...

۶ بهمن 1396
14K
راه پنهانی میخانه نداند همه کس جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر

راه پنهانی میخانه نداند همه کس جز من و زاهد و شیخ و دو سه رسوای دگر

۷ تیر 1396
11K
دلم کبوتر جلد تو هست و می دانی؟ چه بر پرنده بی سر پناه می آید؟

دلم کبوتر جلد تو هست و می دانی؟ چه بر پرنده بی سر پناه می آید؟

۶ تیر 1396
7K
😕 😕 😕

😕 😕 😕

۱۰ بهمن 1395
8K
⚡️ ستار در حال خواندن شازده خانوم

⚡️ ستار در حال خواندن شازده خانوم

۲۹ دی 1395
8K
کوچ یعنی بختیاری های ناب💞 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯

کوچ یعنی بختیاری های ناب💞 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯

۲۹ دی 1395
8K
نرگس که کله دار جهان است ببین کاو نیز چگونه سر درآورد به زر حافظ

نرگس که کله دار جهان است ببین کاو نیز چگونه سر درآورد به زر حافظ

۲۱ دی 1395
7K
گاهی فقط دعای باران درمان شهر وارانه ماست. فارس/ارسنجان/تپه نورالشهدا/نماز باران

گاهی فقط دعای باران درمان شهر وارانه ماست. فارس/ارسنجان/تپه نورالشهدا/نماز باران

۲۰ دی 1395
7K
به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش بیکفن در خاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش 😕😕😕😕😕😕

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش بیکفن در خاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش 😕😕😕😕😕😕

۲۰ دی 1395
8K
به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش بیکفن در خاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش 😕😕😕😕😕😕

به قبرستان گذر کردم کم وبیش بدیدم قبر دولتمند و درویش نه درویش بیکفن در خاک رفته نه دولتمند برده یک کفن بیش 😕😕😕😕😕😕

۲۰ دی 1395
14K
باورم نمیشه.😕 😕 😕

باورم نمیشه.😕 😕 😕

۱۹ دی 1395
9K
خوم غریو خوتم غریو ایل همه کافر درد دل سی کی بگوم کی کنه باور😔 کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯

خوم غریو خوتم غریو ایل همه کافر درد دل سی کی بگوم کی کنه باور😔 کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯

۱۹ دی 1395
10K
😕😁😁😁

😕😁😁😁

۱۸ دی 1395
10K
یادی از پست های گذشته😒😒 جشن هسته ای😕😕

یادی از پست های گذشته😒😒 جشن هسته ای😕😕

۱۷ دی 1395
8K
ماهیگیری پس از صید ماهی به خانه بازگشت تا آنرا بپزد ..!! اما دید نه روغن دارد....نه آرد ... نه گاز ... نه نمک .... ونه ادویه....! بر گشت ماهی را به آب انداخت .... ...

ماهیگیری پس از صید ماهی به خانه بازگشت تا آنرا بپزد ..!! اما دید نه روغن دارد....نه آرد ... نه گاز ... نه نمک .... ونه ادویه....! بر گشت ماهی را به آب انداخت .... ! ماهی سرش را از آب بیرون آورد و فریاد زد : روحانی مچکریم ...

۱۶ دی 1395
9K
دلم دی طاقت نداره😞😞😞

دلم دی طاقت نداره😞😞😞

۱۶ دی 1395
9K
دَست تو اَر منه دَست مُو بو با تو چه بهاری دارم...💞 channel: @bakhtiarigraphic 💯

دَست تو اَر منه دَست مُو بو با تو چه بهاری دارم...💞 channel: @bakhtiarigraphic 💯

۱۴ دی 1395
9K
خداحافظ ای سربازان وطن 😥

خداحافظ ای سربازان وطن 😥

۱۴ دی 1395
9K
داغُمه تازه نکن...... داغُمه تازه نکن کُر که سَراپا دَردُم هیشکی تی به رَهُم نی که بِخوام وُرگردُم کُر=پسر تی به ره= چشم به راه = منتظر وُرگردم=برگردم Channel: @bakhtiarigraphic 💯

داغُمه تازه نکن...... داغُمه تازه نکن کُر که سَراپا دَردُم هیشکی تی به رَهُم نی که بِخوام وُرگردُم کُر=پسر تی به ره= چشم به راه = منتظر وُرگردم=برگردم Channel: @bakhtiarigraphic 💯

۱۱ دی 1395
8K
**دوریگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز** بنگ بکنین که جم آبون گو همه میرگل و زنگل رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯 دور بگریم ...

**دوریگریم و بوازیم گو همه چوپی و سرناز** بنگ بکنین که جم آبون گو همه میرگل و زنگل رخت نوانه بپوشین گو ز دبیت و ز مخمل کانال بختیاری گرافیک channel: @bakhtiarigraphic 💯 دور بگریم و بوازیم(1) ، گو همه چوپی(2)و سرناز(3) 👇👇👇👇👇👇👇👇 دایره بگیریم (حالت رقص) و برقصیم، [ای] ...

۱۰ دی 1395
10K